­

Obsahový marketing

Čo je úlohou obsahového marketingu

Obsahový marketing je proces tvorby, publikovania a propagácie personalizovaného obsahu pre vášho potencionálneho alebo existujúceho zákazníka. Áno, aj existujúceho. Táto cieľová skupina je častokrát opomínaná. Treba si však ideálne spočítať koľko prostriedkov vás stojí zisk nového zákazníka a uvedomiť, že váš „najlacnejší“ nový zákazník je ten existujúci. Ide teda o marketingovú aktivitu zameranú na vytváranie a poskytovanie hodnotného, relevantného a konzistentné tvoreného obsahu s cieľom prilákať a udržať si jasne definované publikum. Prípadne obsahu, ktorý ma potenciál byť v zvýšenej miere zdieľaný na sociálnych sieťach. Finálnym cieľom je nakoniec doviesť čo najväčší podiel  takéhoto publika k samotným konverzným akciám, ako je predaj a pod. Z obsahového marketingu vie ťažiť email a social marketing. Naopak content marketing ťaží z výstupov SEO marketingu a analytiky.

Ako robíme obsahový marketing

K aktivitám obsahové marketingu pristupujeme od začiatku strategicky. Iba tak vieme docieliť hodnotné výsledky, ktoré sa pri content marketingu prejavia v horizonte mesiacov. Content marketingové kroky úzko spájame so SEO-m. Po počiatočných rozhovoroch o firme, konkurencii a trhu vytvárame tzv. persóny a analýzu kľúčových slov. Persóny sú fiktívne osoby, ktoré sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré najčastejšie pozorujete pri svojich zákazníkoch. Po týchto úvodných krokoch nasleduje návrh stratégie, ktorá obsahuje podrobnú špecifikáciu navrhovaného obsahu z viacerých uhlov pohľadu. Po odsúhlasení stratégie dochádza k jej implementácii. Tu to však celé nekončí. Naopak, k stratégii obsahového marketingu pristupujeme ako k živému dokumentu, ktorý sa po reportovaných výsledkoch z oblasti social marketinguSEO marketingu upravuje a inovuje o nové trendy tak, aby čo najskôr naplnil ciele s ktorými sme si stanovili.

Rada na záver:

Obsahový marketing tu bol a zdá sa, že vždy bude. S nástupom digitálnej éry sa mení jeho forma. Primárny cieľ, viac predať však ostáva. K obsahovému marketingu, tak ako pri SEO je potrebné pristupovať strategicky. Merateľné výsledky prichádzajú po mesiacoch práce. Ak chcete spoznať čo všetko dokáže neváhajte a napíšte nám.

Chcem

Z nášho blogu

  • Ako zvládnuť lokálne SEO v 10 krokoch

Ako zvládnuť lokálne SEO v 10 krokoch

1. decembra, 2018| , , , , , |

Takmer každé piate vyhľadávanie na internete má charakter lokálneho hľadania. A tento trend geo-lokalizačného vyhľadávania rastie. Hlavne niektoré služby sú takmer plne závislé od miestnych výsledkov vyhľadávania a tak je logické sa touto témou seriózne zaoberať. Priestor ako [...]

  • natívna reklama

Natívna reklama. Čo si myslíte, a čo je to naozaj.

9. januára, 2018| , , , , , |

V poslednom období sa pojem natívna reklama čoraz viac objavuje v mediaplánoch. Čo to vlastne natívna reklama je, zaslúži si našu pozornosť a ako na výkonnú natívnu reklamu? Základom všetkého je pochopenie pojmov a ich vymedzenie. To platí aj [...]

  • Employer branding a HR marketing

Employer branding a HR marketing prežíva revolúciu

23. decembra, 2017| , , , , |

Revolúcia prináša zmeny. Dnes už nie je doba, keď stačilo vytvoriť A4 inzerát, dať ho na profesiu, rezervovať konferenčku a obrniť sa nervami na stretnutia s hordou menej či viac vhodných uchádzačov. Aktuálna miera nezamestnanosti pod 6% [...]

Viac noviniek
Viac noviniek