g

Brand equity

Brand equity, známa aj ako hodnota značky, je esenciálnym faktorom v oblasti marketingu. Skladá sa z množstva pozitívnych asociácií, vnímanej kvality a lojality, ...

Buyer personas

Alebo portréty ideálneho zákazníka, sú semi-fiktívne zastúpenia vašej ideálnej cieľovej skupiny založené na reálnych dátach a dôkladnom výskume. Tieto persony pomáhajú firmám lepšie ...

Branding (Budovanie značky)

Strategický proces vytvárania a rozvíjania súboru charakteristík, hodnôt a vizuálnych prvkov, ktoré vašu značku odlišujú od konkurencie a vytvárajú s ňou emocionálnu väzbu ...

Brand aktivizmus

Znamená zapojenie značky do sociálnych, environmentálnych alebo politických otázok s cieľom ukázať jej hodnoty a prispieť k pozitívnej zmene. Tento prístup vyžaduje, aby ...

Blogovanie

Proces tvorby a publikovania príspevkov na blog, čo je typ webovej stránky alebo online platformy, ktorá pravidelne poskytuje aktualizovaný obsah, často zameraný na ...

Behaviorálne cielenie

Je technika online reklamy, ktorá využíva zber a analýzu dát o online správaní používateľov (ako sú stránky, ktoré navštívili, vyhľadávané kľúčové slová a ...

Bannery

Sú jednou z najstarších foriem digitálnej reklamy. Ide o grafické displeje, ktoré sa objavujú na webových stránkach vo forme obdĺžnikov alebo pruhov rôznych ...

B2C (Business-to-consumer)

B2C marketing, teda marketing zameraný priamo na koncového spotrebiteľa, predstavuje dynamickú oblasť marketingu, kde hlavným cieľom je stimulovať záujem, nákup a lojalitu zákazníkov ...

B2B (Business to business)

B2B marketing, alebo marketing zameraný na obchodovanie medzi firmami, predstavuje špecifický segment marketingu, kde hlavnými aktérmi sú firmy a organizácie, ktoré predávajú svoje ...

Buzz marketing

Buzz marketing je technika virálneho marketingu zameraná na maximalizáciu organického potenciálu kampane alebo produktu. Tieto stratégie môžu podnietiť konverzácie medzi rodinou a priateľmi ...

Go to Top