g

Guerilla marketing

Guerilla marketing je marketingová stratégia, ktorá vyniká svojou netradičnosťou a inovatívnym prístupom. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť maximálnu viditeľnosť a pozornosť od cieľového ...

Growth Hacking

Growth Hacking je dynamickým prístupom k marketingu, ktorý sa zameriava na rýchly a efektívny rast podniku alebo produktu za použitia inovatívnych a kreatívnych ...

Google Analytics

Google Analytics je nenahraditeľným nástrojom pre každú firmu alebo jednotlivca s online prítomnosťou. Táto bezplatná služba od Googlu poskytuje podrobné štatistiky o návštevnosti ...

Geotargeting

Geotargeting je strategický nástroj v digitálnom marketingu, ktorý umožňuje presné zacielenie reklám a marketingových správ na základe geografickej polohy užívateľov. Táto metóda je ...

Geomarketing

Geomarketing je metóda využívajúca geografické informácie a dáta v procese plánovania a realizácie marketingových kampaní. Táto metóda analyzuje polohu zákazníkov a trhov s ...

Generická značka

Generická značka, známa aj ako generic brand, označuje produkty bez výrazného značkovania alebo s minimálnym brandingom, ktoré sú zvyčajne ponúkané za nižšiu cenu ...

GDPR

GDPR, teda Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je legislatívny rámec navrhnutý na ochranu súkromia a osobných údajov občanov Európskej únie. V rámci oblasti ...

Gamification

Gamification, známa aj ako gamifikácia, je inovatívna technika, ktorá aplikuje prvky a mechaniky z hier do netradičných kontextov, vrátane marketingu. Tento prístup má ...

Go to Top