g

Just-in-time marketing

Je stratégia, ktorá kladiem dôraz na vytváranie a distribúciu marketingového obsahu v presne správnom čase, keď je pre zákazníka najrelevantnejší a najužitočnejší. Cieľom ...

Journey Mapping

Ttiež známe ako mapovanie cesty zákazníka, je komplexný proces vizualizácie a analyzovania interakcií zákazníka so značkou alebo produktom od prvotného kontaktu až po ...

JavaScript SEO

Je špecializovaná oblasť optimalizácie webových stránok, ktorá sa zameriava na zlepšenie indexovateľnosti stránok obsahujúcich alebo postavených na JavaScripte. S rozšírením dynamických webových aplikácií ...

Jargon busting

Jargon busting, často nazývaný aj ako dekódovanie jargónu, je proces, ktorý sa snaží preložiť odborný alebo technický jazyk do jednoduchých a laických vysvetlení, ...

Go to Top