­

Tvoríme udržateľné marketingové koncepty

Marketingový koncept je niečo, čo do vašich marketingových procesov vnesie svetlo, a teda poriadok. Až 90% slovenských firiem s viac ako 10 000 €  reklamným budgetom nemá dlhodobú stratégiu marketingu. Pritom takýto koncept dokáže firmám ušetriť množstvo prostriedkov.

Prečo potrebujete koncept

Koncept je niečo ako návod. Návod, ktorý vám povie kedy, ako a prečo máte zapojiť rôzne marketingové nástroje. Dôsledkom dodržiavania konceptu je, že každá položka v marketingovom rozpočte sa minie maximálne efektívne. Základným pravidlom marketingového konceptu je logika. Vytvorením konceptu sa ušetríte od situácií, keď začnete riešiť Facebook bez toho, aby ste predtým nemali vytvorený blog na webe a funkčný mailing. A to preto, že newslettrom viete skvele odkazovať na Facebook a blogom napĺňať obsah firemnej fanpage. Koncept plní aj funkciu akejsi obhajoby marketingových aktivít pred manažmentom firmy. Vďaka marketingovému konceptu dokážete ľahko a okamžite identifikovať, kde sa kampaň nachádza a čo bude v rámci aktivít nasledovať. Ďalšou funkciou konceptu je enormná úspora času ľudí, ktorí na realizácii konceptu pracujú a mnoho, mnoho iného.

Ako tvoríme koncept

Koncept nie je kampaň. Kampaň je iba súčasťou konceptu. Koncept tvoríme hlavne so zreteľom na stav a smerovanie klienta, ale aj trhu, v ktorom funguje. Marketingové koncepty tvoria dve časti, a to: strategická a exekutívna. V strategickej navrhujeme použitie konkrétnych marketingových nástrojov. Stanovujeme ich rozsah a poradie realizácie, tak aby sa maximálne podporovali a využívali navzájom. V exekutívnej časti sa venujeme dopodrobna vyššie navrhnutým nástrojom. Ich formátu, kreatíve a metrikám na ich vyhodnocovanie. V tejto časti konceptu navrhujeme aj konkrétne riešenia na prepojenie offline a online marketingových aktivít. Marketingové koncepty v strategickej časti tvoríme so zreteľom na Kaushnikov See – Think – Do – Care. V ňom je zákazníkom každý, aj ten kto kúpi neskôr alebo ten, ktorý váš produkt odporučí. Ak si túto logiku veci zoberiete za svoju a budete sa držať nami vytvorených konceptov, zarobíte na tom.

Rada na záver:

Marketingový koncept je váš ako keby návod, ktorý vám hovorí čo, ako a kedy máte použiť z celého množstva marketingových nástrojov. Takýto koncept enormne zefektívni prácu marketingového oddelenia a zabezpečí, aby sa efektívne nakladalo s marketingovým rozpočtom. Radi sa zúčastníme jeho tvorby a spoločne vypijeme šálok kávy.

Chcem

Z nášho blogu

  • Facebook Collestions

Facebook collections – nový traffic formát na FB

13. júna, 2017| , , , , , , , , |

Vedeli ste, že: Pri synergickej inzercii na Facebooku a zároveň v TV je pravdepodobnosť nákupu 1,3-násobne vyššia. Instagram a LinkedIn už prekročili hranicu 0,4 mil. registrovaných používateľov na Slovensku. Drvivá väčšina reklám je cielená na budovanie povedomia [...]

  • Facebook marketing

Zmeny v Canvas a nové publiká na Facebooku

25. februára, 2017| , , , , , , |

Vedeli ste, že: Segment potravín  v ecommerce  mal v roku 2016 najvyšší % nárast zo všetkých hlavných segmentov. Pri live streamoch pribúda 10 x viac reakcií fanúšikov ako pri bežných video reklamách. 79% Nemcov aspoň raz [...]

  • TOP 10 vianočné reklamy v roku 2016

TOP 10 vianočné reklamy v roku 2016

19. decembra, 2016| , , , , , |

Dáta nepustia. Preto neriskujeme, že sa dostanete až na záver článku a hneď začíname tým najlepším čo ponúkli tohtoročné vianočné reklamy. John Lewis a jeho tohtoročných vianočných doposiaľ 24 mil. zhliandutí je toho jasným dôkazom. [...]

Komentáre vypnuté na TOP 10 vianočné reklamy v roku 2016
Viac noviniek
Viac noviniek