Proces nákupu je jednoducho povedané cesta nakupujúceho od samotného prvého nahliadnutia na display s aspoň minimálnou motiváciou ku kúpe produktu alebo záujmom oň, až po samotnú kúpu produktu či služby, ktorá môže ale aj nemusí prebehnúť priamo v online. Túto dlhú cestu sme si dovolili rozdeliť na tri hlavné fázy, a to:

Fáza prvého kontaktu – Kvalitné a hlavne efektívne online kampane sú výnimočné v tom, že táto fáza prvého kontaktu nastáva, keď už je potenciálny zákazník rozhodnutý produkt kúpiť alebo oň minimálne prejavuje záujem. Na túto fázu s obľubou nasadzujeme PPC reklamné systémy, ktoré dokážu svojím charakterom ale aj vizuálmi a textami reklám vynikajúco selektovať potenciálnych zákazníkov od ostatných užívateľov. Prioritou medzi týmito nasadenými PPC systémami je vyhľadávacia sieť, ktorá maximalizuje filter relevantných zobrazení reklám.

Fáza rozhodovania sa Náš potenciálny zákazník je rozhodnutý o kúpe produktu či služby. Táto najdôležitejšia fáza a nástroje v nej ho majú za úlohu nasmerovať k nám. Využívame nato opäť reklamnú kampaň vo vyhľadávacej sieti, ale hlavne vytvorenie pozitívneho povedomia o produkte na internete. Dnes sa už totiž sused suseda bežne neopýta, ako je spokojný s chladničkou a pod. Hlavne generácia do 35 rokov tieto informácie o produkte získava z internetu a trend tohto správania stúpa.

Fáza nákupu – Základným nástrojom pri tejto fáze je web, ale nie ten typ webu akých je ešte stále 90%. (prelink) Web, ktorý je krásny, priamym ťahom komunikuje benefity produktu, zároveň užívateľa prioritne smeruje k splneniu cieľa (konverzie) a spĺňa x iných nemenej dôležitých faktorov, je základom úspešného ukončenia fázy nákupu. Pri tejto fáze používame prioritne aj remarketing, tu však namiesto múdrych viet poukážem na jeho možnosti v príklade.

Kampaň pre výrobcu tehál s cieľom ich predaja cez sieť stavebnín:

Užívateľ sa dostal na kvalitný web, zotrval tam relatívne dlhý čas, dajme tomu 5 minút, čo je už viac než slušný predpoklad, že sa o danú tehlu poctivo zaujímal, no napriek tomu nevykonal na webe stanovenú akciu a nedostal sa k mapke stavebnín ponúkajúcich túto tehlu. Vysvetlenia sú dve, a to: že je v podfáze, ktorá je medzi nákupom a rozhodovaním alebo najbližšie stavebniny s produktom už pozná. Na to, aby sme docielili jeho opätovnú návštevu a splnenia požadovanej akcie (konverzie) použijeme remarketingovú stratégiu, keď presne vyššie spomínaným užívateľom (dlhšie ako 10 min. na webe a bez konverzie) ponúkneme reklamné texty (napr. tu najbližšie nájdeš tvoju tehlu) alebo reklamné bannery vo flash formáte zobrazujúce časti mapy Slovenska s vyznačenými stavebninami, či zoznamom predajných miest.