Desatoro spolupráce

Desatoro spolupráce2020-11-03T02:04:37+02:00
  1. Náš klient je náš pán. On nás platí, on nás úkoluje. Nebudeme mať iných, v rámci segmentu okrem neho.

  2. Nebudeme spomínať na klienta v zlom a iba dobre mu budeme chcieť. Vždy a všade dobré meno šíriť budeme.

  3. Spomneme si na klienta vždy, keď nás kreatívna múza alebo skvelý nápad pochytí. Dozaista rád ocení, že naňho myslíme a dobre mu chceme.

  4. Ctiť si ho budeme a aj keď zle bude hovoriť, myšlienky či nápady mať. Vyhovoriť vľúdne a s patričnou úctou živiteľa sa snažiť mu to budeme.

  5. Nikdy, ale že nikdy nezabijeme myšlienku, ktorú vyriekne náš klient skôr, ako ju posúdime všetkými zmyslami našími i ostatných nám slúžiacich.

  6. Nikdy nezneuctíme myšlienku danú a spísanú pod menom etický kódex reklamy. Za hodnotnú ju máme a aj budeme mať na veky.

  7. Nepokradneme osobné údaje jeho, ani inej človečiny posudzujúcej podľa výnosu šľachty o ochrane údajov pomenovaných ako osobných.

  8. Nepreriekneme krivého svedectva voči nemu ani v číslach reportovaných.

  9. Nezneužijeme blízke a cenené údaje jeho. Mať na mysli budeme, že iba jeho a nikoho iného sú a navždy budú.

  10. Nepožiadame nikdy nič, čo by za našu prácu bolo nehodnú fakturovanú plácu mať.

Z nášho blogu

Load More Posts
Go to Top