Komplexné marketingové stratégie

Marketingový koncept je niečo, čo do vašich marketingových procesov vnesie svetlo, a teda poriadok. Až 90% slovenských firiem s viac ako 10 000 €  reklamným budgetom nemá dlhodobú stratégiu marketingu. Pritom takýto koncept dokáže firmám ušetriť množstvo prostriedkov.

Tvoríme udržateľné marketingové stratégie

Marketingová stratégie (koncept) je váš ako keby návod, ktorý vám hovorí čo, ako a kedy máte použiť z celého množstva marketingových nástrojov. Takýto koncept enormne zefektívni prácu marketingového oddelenia a zabezpečí, aby sa efektívne nakladalo s marketingovým rozpočtom. Radi sa zúčastníme jeho tvorby a spoločne vypijeme šálok kávy.

Prečo potrebujete marketingový koncept

Koncept je niečo ako návod. Návod, ktorý vám povie kedy, ako a prečo máte zapojiť rôzne marketingové nástroje. Dôsledkom dodržiavania konceptu (stratégie) je, že každá položka v marketingovom rozpočte sa minie maximálne efektívne. Základným pravidlom marketingovej stratégie je logika. Vytvorením konceptu sa ušetríte od situácií, keď začnete riešiť Facebook bez toho, aby ste predtým nemali vytvorený blog na webe a funkčný mailing. A to preto, že newslettrom viete skvele odkazovať na Facebook a blogom napĺňať obsah firemnej fanpage. Koncept plní aj funkciu akejsi obhajoby marketingových aktivít pred manažmentom firmy. Vďaka marketingovej stratégie dokážete ľahko a okamžite identifikovať, kde sa kampaň nachádza a čo bude v rámci aktivít nasledovať. Ďalšou funkciou konceptu je enormná úspora času ľudí, ktorí na realizácii konceptu pracujú a mnoho, mnoho iného.

Ako tvoríme marketingovú stratégiu či plán

Stratégia nie je kampaň. Kampaň je iba súčasťou konceptu. Koncept tvoríme hlavne so zreteľom na stav a smerovanie klienta, ale aj trhu, v ktorom funguje. Marketingové koncepty tvoria dve časti, a to: strategická a exekutívna. V strategickej navrhujeme použitie konkrétnych marketingových nástrojov. Stanovujeme ich rozsah a poradie realizácie, tak aby sa maximálne podporovali a využívali navzájom. V exekutívnej časti sa venujeme dopodrobna vyššie navrhnutým nástrojom. Ich formátu, kreatíve a metrikám na ich vyhodnocovanie. V tejto časti konceptu navrhujeme aj konkrétne riešenia na prepojenie offline a online marketingových aktivít. Marketingové koncepty v strategickej časti tvoríme so zreteľom na Kaushnikov See – Think – Do – Care. V ňom je zákazníkom každý, aj ten kto kúpi neskôr alebo ten, ktorý váš produkt odporučí. Ak si túto logiku veci zoberiete za svoju a budete sa držať nami vytvorených konceptov, zarobíte na tom.

Začnite s vaším projektom ešte dnes!

  Prečo sa zaoberať marketingovou stratégiou?

  Máte super namakaný web alebo e-shop, vynikajúco spravované PPC kampane na Google a Facebooku. A čo ďalej? Nič. Dosahujete svoj strop a svojimi predošlými aktivitami sa tam snažíte krvopotne udržať. To, čo vás výrazne môže posunúť vpred je stratégia. Taká stratégia, ktorá sa bude zaoberať 99% ľudí, ktorí danú službu alebo produkt od vás nateraz nechcú. Taká stratégia, ktorá sa zaoberá upsell a cross sell technikami, teda ako vyťažiť viac z toho 1%. A taká stratégia, kde ľavá ruka vie čo robí pravá noha a pod. Inak povedané, že aktivity mailingu, akcií, brandu, Facebooku, PPC kampaní, webu, predajní a pod. o sebe vedia, podporujú sa a nadväzujú na seba. Jednoducho povedané, že dochádza k synergii marketingových kanálov. A keď toto vaša stratégia rieši, zrazu ten strop skôr či neskôr prerazíte, tomu verte.

  TOP marketingová stratégia a plán?

  Teraz si hovoríte aká stratégia toto všetko rieši. Mám jednu radu overenú na všetky mnou riešené stratégie. A to, že neexistuje unifikovaná. Zmierte sa s tým už a nenechajte sa zlákať pri rôznych tých púťových guru marketéroch, ktorí žijú na jachte a svoje stratégie vám posunú skôr či neskôr za nejakú odmenu. Veď len taký Čech sa od Slováka líši svojím nákupným správaním. Verte či nie, ale veľké rozdiely sú už len medzi Bratislavou a inými mestami, nehovoriac o vidieku. A to sme len pri mieste bydliska, ale čo ďalšie behaviorálne charakteristiky?

  Najväčším sitom marketingovej stratégie je však samotný produkt či služba. Veď si len zoberte takú soľ a soľničku. Navonok absolútne identický produkt a minimálne kreatívny. Ale kdeže, kg soli v košíku je produktom potreby domácnosti. Avšak soľnička v nákupnom košíku je produktom túžby nakupujúcej. Chápete ten rozdiel medzi potrebou a túžbou? A už celá stratégia na oba navonok identické produkty je diametrálne odlišná.

  Prešli sme si sitom miesta predaja, spôsobu predaja, behaviorálnych cieľových skupín. Sitom charakteru, sitom obalu produktu a zrazu tu máme tisíce možných kombinácií čo môže a nemusí fungovať na niekoho. Práve preto neexistuje jedna odskúšaná aplikovateľná stratégia na všetko. Veď o tom ten marketing vlastne je, testovať, experimentovať znova dookola vyhodnocovať.

  Začnite s vaším projektom ešte dnes!