B2B marketing

B2B marketing ako taký ma svoje špecifiká, v ktorých sa výrazne odlišuje od marketingových stratégií určených pre masy. Vysoký dôraz sa v ňom kladie na reputáciu firmy ako takej, ktorú možno dosiahnuť viacerými cestami. Každá z týchto ciest má svoje výhody a nevýhody.

B2B marketing

Silným a priamym spôsobom ako môže marketing ovplyvniť B2B obchod je pocit. Ostatné náležitosti obchodného vzťahu, ako medziľudský vzťah, cena, kvalita a iné je už bez nášho priameho dosahu. Ak však chcete dostať pozitívne vnímanie obchodnými partnermi na maximum, neváhajte a pozvite si nás k sebe na stretnutie.

Čo je vlastne B2B marketing

Za aktivitami B2B marketingu stojí väčšinou firma, ktorej zákazníkmi nie sú spotrebitelia, ale ostatné firmy. V absolútnom základe sa marketing delí na spotrebiteľský marketing (B2C „Business to Consumer“) a priemyselný alebo medzi-firemný marketing (B2B „Business to Business“). Potreba takejto B2B komunikácie pre firmy, ktoré predávajú produkty a služby iným firmám stojí za potrebou rozvíjať B2B marketingové aktivity, ktoré sú svojou formou rozdielne oproti marketingu zacieleného na klasického spotrebiteľa.  Všeobecné zásady a osvedčené marketingové postupy však platia rovnako pre B2C a B2B komunikáciu. Obe by mali klásť dôraz na silné stránky produktu alebo služby a prepájať ich s potrebami cieľového zákazníka. V tomto prípade je zákazníkom firma. B2B marketingová komunikácia má však rôzne špecifiká súvisiace s trhom, v ktorom firma operuje. Zákazník (firma) v B2B marketingu  je oveľa lepšie informovaný a má racionálnejšie vnímanie benefitov produktu alebo služby, ktorá mu chce firma predať.

Ako to robíme

B2B marketing nemá za úlohu nahradiť osobné vzťahy. B2B marketing má takéto existujúce vzťahy podporovať a pri neexistujúcich vytvárať pôdu, aby mohli vzniknúť. Prínos B2B marketingu neprichádza okamžite, aj preto je dôležité všetky kroky v ňom urobiť strategicky správne. Takéto správne rozhodnutia docielime počiatočnými analýzami, a to od stavu marketingových aktivít firmy až po spoznanie trhu, v ktorom firma pôsobí. Či ide o trh, kde sa pohybuje počet firiem ako prstov na rukách alebo ide o trh rádovo v desiatkach až stovkách konkurenčný firiem. Spoznanie takého úzkeho trhu je z hľadiska vytvorenia stratégie B2B marketingu kľúčové. Pri určení, ktorá z marketingových aktivít je použiteľná v tej ktorej B2B stratégii je rozhodujúci profil zákazníka (firmy). Na to, aby ste boli úspešnejší ako konkurencia sa snažíme nájsť priestor ako pomôcť vášmu zákazníkovi. Či potrebuje byť viac informovaní, mať lepšie brožúry, prehľadnejší web, disponovať návodmi alebo pokročilejšími popismi. Možností ako dosiahnuť cieľ je veľa. Tým cieľom je, aby vaši zákazníci (firmy) videli vo vás profesionála, ktorému môžu veriť a na ktorého sa môžu spoľahnúť. Ak je toto váš cieľ, napíšte nám a spolu vytvoríme účinnú marketingovú stratégiu.

Začnite s vaším projektom ešte dnes!