Zdieľaj

Vedeli ste, že:

 • Pri synergickej inzercii na Facebooku a zároveň v TV je pravdepodobnosť nákupu 1,3-násobne vyššia.
 • Instagram a LinkedIn už prekročili hranicu 0,4 mil. registrovaných používateľov na Slovensku.
 • Drvivá väčšina reklám je cielená na budovanie povedomia a iba 21% na konverzie.

Facebook collections
Facebook tento nový a jedinečný formát pomaly sprístupňuje všetkým inzerentom. O čo v ňom vlastne ide? V podstate ide o formát, ktorý kombinuje video, fotky alebo prezentáciu s produktami, ktoré sú natiahnuté do reklamy cez vytvorený produktový katalóg. Formát FB collections sa výhradne zobrazuje iba na mobiloch. Je to ideálny formát pre fázové kampane za účelom nabratia relevantnejšieho trafficu ako je bežné cielenie a nasledujúcu prácu s ním.

FB kolekcie

Collections disponuje niekoľkými zásadnými výhodami oproti iným formátom:

 • Možnosť presnejšej tvorby publík na základe interakcie s formátom
 • Ide o absolútne neokukaný formát, ktorý spôsobuje u užívateľov WOW efekt
 • Formát v mobilnom feede zaberá oveľa väčšiu plochu ako iné formáty
 • Možná kombinácia s vytvorenými Canvas
 • Celá interakcia s formátom prebieha v aplikácii FB a tým je zaručená jeho plynulosť, konkrétne ide o rýchlosť prezerania až maximálne 50 možných variácií produktu.

FB collections

To ako sa formát nazýva predurčuje aj jeho účel, a to predstavenie produktu v rôznych variáciách (kolekciách) ako napr.:

 • modely áut (farebnosť, výbava….)
 • móda (veľkosť, materiál….)
 • kozmetika (produkty v produktovej rade)
 • a mnohé iné collections. Proti gustu žiaden dišputát.

Reklamy len na volanie
K reklamám vo vyhľadávacej sieti pribudol nový formát určený výhradne len na mobily, a to volania. Z reklamy nie je možný preklik na web a jedinou možnou akciou, ktorá sa ráta rovnako ako klik, je kliknutie na button volať. Po správnom nastavení presmerovania hovorov sa v štatistikách nemusíte spoľahnúť len na zobrazenia, kliky, ale aj na reálne uskutočnené hovory.

adwords volanie

Vylepšenia funkcie optimalizácie konverzii na Facebooku
Optimalizácia pre konverzie je super vec, o tom niet pochýb. Problémom doposiaľ bolo, aby sme samotné konverzie v dostatočnej veľkosti vôbec nazbierali. Iba tak totiž funkcia optimalizácie dokázala vyťažiť maximum, resp. sa vôbec spustiť  a fungovať. Na optimalizáciu konverzií sa odporúča získať min. 100 konverzií za mesiac a to je pri nových kampaniach či reklamných skupinách reálny problém.

FB optimalizácia na konverzie

Problém, ktorý rieši nová funkcia, a to zapnutie pomocnej optimalizácie. Tá sa za cenu vyšších nákladov snaží v čo najkratší čas získať čo najviac kliknutí na reklamu, ktoré sa nateraz považujú za konverzie. Neskôr od tohto modelu kliknutie=konverzie v závislosti od získaných reálnych pravých konverzií upúšťa, až sa tohto modelu zbaví úplne. Vo funkcii si môžete vybrať medzi:

 • Štandardnou štartovacou optimalizáciou
 • Rozšírenou štartovacou optimalizáciou

Doporučené videá na Facebooku, nová platforma.
No pravdupovediac nie až tak nová, keďže tento formát tu už bol, len nebol samostatne cieliteľný. Vo svojej podstate ide o videá, ktoré sa užívateľovi objavia vo videofeede ako odporúčané po prezretí aktuálneho videa. Čiže kliknete vo feede na video a po jeho ukončení môžete scrollovať k ďalším doporučeným videám.

Facebook formát odporúčane videá

Aktuálne tento formát podporuje optimalizáciu pre účely: video views, brand awareness, inštaláciu aplikácie a post engagement.

Koniec anotácií na YouTube
Od začiatku mája je odstránená z YouTube možnosť pridávať anotácie. Zmena sa nebude týkať už vytvorených anotácií. A prečo zmena? Jednak kvôli tomu, že anotácie nefungovali na mobiloch, ktoré tvoria 60% pôvodu prezerania videí na YouTube. A tiež, že máme za ne lepšiu náhradu a tou sú karty.

Facebook vylepšil video metriky na fanpage. Najnovšie umožní prehľadne získať dáta o

 • Celkovej dobe vzhliadnutí všetkých videí na fanpage
 • Porovnania dát vybratým časovým úsekom a rovnakého predchádzajúceho obdobia. Niečo obdobné ako v Analytics porovnávanie dát
 • Základné prehľady najvýkonnejších videí

A to všetko podkuté hlavne lepším užívateľským rozhraním.

videometriky na facebooku

Jednou vetou:

 • Od 29. marca 2017 sa zmenila v Google AdWords predvolená dĺžka sledovania konverzií pre konverzie po zobrazení z 30 dní na 1 deň.
 • Google príde vo svojom prehliadači Chrome s vlastným AdBlockerom (cieľ ja jasný).
 • Cez desktopový Instagram sa už dajú pridávať nové fotky.