Zdieľaj

Bannerová slepota

Áno existuje, len nie každý ju má. Pre úspech bannerovej časti kampane sú dôležite dve veci, a to: samotne grafické poňatie banneru a výber relevantných portálov k cieľovej skupine, kde sa bude banner zobrazovať. Navyše je možnosť použiť v kampani formát PPC bannerov, kde máte všetky zobrazenia zadarmo a platíte až za samotný  preklik na web. Čiže aj ,,oslovení,, ľudia s bannerovou slepotou vás stoja 0 €.

Ja viem ako (klient)

Neviete. Väčšinou predpokladáte, resp. máte vytvorený názor, čo by mohlo fungovať a čo nie. To platí aj smerom k nám – online agentúram. Grafik ani programátor nevie, čo a ako má byť. Má na to však názor, a s tým treba pracovať v diskusii s klientom, ktorý má skúsenosti a špecialistami, ktorí majú predpoklady. A aj používanie slova ,, predpokladám,, by malo byť dané po využití analyticsu, insightu, A/B testovania a iných chuťoviek.

Interaktivita na webe je vítaná

Nie je. Často krát je, naopak, na škodu veci a odpútava návštevníka webu od konverzných cieľov a pôsobí na užívateľa rušivo. Naopak, vítaná je enormná prehľadnosť a rýchlosť načítania celého webu. Takže na interaktivitu treba isť s rozumnou mierou. V konečnom dôsledku web nemá vyhrať pre klienta cenu za interaktivitu, ale reálne mu ju ideálne predávať.

Facebook je nutný

Nie je. Absolútna drvivá väčšina fanpage nie je predajným kanálom a ani nemá potenciál ňou  byť v dohľadnej dobe. Jeden social guru, s ktorým som diskutoval a plne sa s ním stotožňujem, povedal: vyhadzovanie peňazí z firemného okna na ulicu, má pre firmu často krát väčší význam, ako ich minúť na FB komunikáciu. Ak nebudujete značku, nemáte tam čo robiť. Ušetrite si čas, peniaze a vrásky z toho, že nie a nie nazbierať pár mimo rodinných či firemných lajkov.

Kvalitný web stoji pár stovák

Stojí, ale možno tak na východ od nás v tvrdej mene. Za špičkovým webom nie je len grafika a programovanie, ktoré sú v podstate len vyústením celého procesu tvorby webu. Najdôležitejšia časť webu je počiatočná diskusia s klientom. Web rozhodne nekončí jeho ostrým zavesením na doménu. Web treba analyzovať, ako sa v ňom ľudia správajú, testovať a prispôsobovať momentálnym technológiám a trendom.

Klik je návšteva

Klik je metrika inzertných systémov a návšteva zas metrika analytických nástrojov na meranie návštevníkov webu. Dokonca ani neprodukujú identické dáta a sú medzi nimi nepatrné rozdiely. Viac v článku klik nie je návšteva a tá zas nie je návštevník. 

Úzka personalizácia je zaručený úspech

Výskumy potvrdili, že pre zákazníka nie je primárne  dôležitá pri samotnom nákupnom procese. Naopak, príliš úzka personalizácia vyvoláva u užívateľov internetu obavy o svoje osobné údaje. Je dôležité pristupovať k personalizácii v rozumnej miere.

Online je základ všetkých kampaní

Ešte pár rokov nebude a ak vôbec. Stále je tu priestor pre odbornú tlač, priamy direct, regionálne rádio alebo TV. Nie len priestor, ale aj reálny efekt. Rozhodne však pri malých až stredných firmách je najviac zanedbávané miesto predaja. A tým miestom predaja v online je napr. aj webová prezentácia. Netreba zabúdať na jasnú stratégiu a zjednotený komunikačný koncept.