V posledných rokoch sa chatboti stali kľúčovým prvkom v oblasti služieb zákazníkom a digitálneho marketingu. Tieto automatizované konverzačné systémy využívajúce umelú inteligenciu a spracovanie prirodzeného jazyka ponúkajú inovatívny spôsob reagovania na potreby a otázky zákazníkov. Vďaka ich schopnosti poskytovať okamžité odpovede a zlepšovať zákaznícku skúsenosť sa stávajú pre mnohé podniky nevyhnutnosťou.

Čo sú to chatboti

Chatboti sú programy, ktoré simulujú ľudskú konverzáciu prostredníctvom textových alebo hlasových príkazov a umožňujú používateľom komunikovať s digitálnymi službami, ako keby komunikovali so skutočnou osobou. Vďaka pokročilej technológii dokážu chatboti porozumieť dotazom v prirodzenom jazyku a reagovať na ne, čo umožňuje efektívnejšiu a plynulejšiu interakciu s používateľmi.

Dnešné chatboty môžete skutočne naučiť podrobné špecifikácie pomocou integrovaného systému učenia z webových stránok, vloženého textu alebo súborov PDF (katalógy produktov atď.), kde potom dokáže odpovedať na podrobné a konkrétne otázky zákazníkov o službách a produktoch. Ako príklad by sme radi uviedli odpoveď pre jedného z našich klientov.

Výhody a nevýhody chatbotov

Chatboti prinášajú množstvo výhod, napríklad možnosť poskytovať nepretržitú podporu a okamžité odpovede na otázky zákazníkov. Vďaka automatizácii rutinných úloh môžu tiež výrazne znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť efektivitu. Okrem toho umožňujú personalizovanú komunikáciu a môžu zhromažďovať užitočné údaje na zlepšenie obchodných stratégií.

Na druhej strane chatboty môžu mať obmedzenia pri porozumení zložitejších otázok a nemôžu plne nahradiť interakciu s ľuďmi, najmä v situáciách, ktoré si vyžadujú empatiu a hlbšie porozumenie. Môžu tiež čeliť technickým problémom, ako sú chyby v algoritmoch alebo potreba pravidelných aktualizácií.

Oplatí sa používať chatboty vo firmách?

Chatboti ponúkajú firmám množstvo významných výhod. Pomáhajú zvyšovať efektivitu tým, že automatizujú odpovede na bežné otázky, čo umožňuje zamestnancom sústrediť sa na zložitejšie a hodnotnejšie úlohy. Poskytujú tiež lepšiu zákaznícku skúsenosť vďaka rýchlym a konzistentným odpovediam. Chatboti môžu tiež zhromažďovať dôležité údaje o správaní zákazníkov, čo podnikom umožňuje lepšie pochopiť potreby a preferencie zákazníkov a prispôsobiť im svoje služby.

Ako si vybrať správneho chatbota?

V súčasnosti sa objavuje veľa chatbotov a my sme vybrali dva, ktoré považujeme za najvhodnejšie, pričom jeden z nich sme už úspešne implementovali u našich klientov.

1. ChatBase

Chatbase je nástroj na vytváranie chatbotov s umelou inteligenciou, ktorý na základe vašich údajov trénuje službu ChatGPT a umožňuje vám pridať chatovací doplnok na vaše webové stránky. Stačí nahrať dokument alebo pridať odkaz na vašu webovú stránku a získate chatbota, ktorý dokáže odpovedať na akúkoľvek otázku týkajúcu sa ich obsahu.

Veľkou výhodou chatbota je, že môžete otvoriť akýkoľvek chat so zákazníkom a spätne upraviť všetky odpovede, čím chatbota naučíte vyhýbať sa nesprávnym odpovediam. Opravená odpoveď sa zmení aj v prehliadači zákazníka.

ChatBase ponúka 1 bezplatný chatbot na vyskúšanie s limitom 20 odpovedí za mesiac. Ideálne na otestovanie jeho odpovedí a zistenie, či vám program vyhovuje.
Základný účet potom začína na 17 € mesačne a ponúka vám 2 plne funkčné chatboty so všetkými potrebnými vymoženosťami.

2. Dante AI

Dante AI je nástroj na tvorbu chatbotov s umelou inteligenciou, ktorý vytvára personalizované chatboty s umelou inteligenciou vyškolené na základe vašich údajov. Pomocou Dante AI môžete jednoducho nahrať väčšinu typov súborov alebo zdieľať odkaz na webové stránky, obrázky a videá a vďaka webovej platforme sa vytvoria inteligentné chatboty schopné poskytnúť hlboké informácie týkajúce sa vášho obsahu.

Dante AI je oproti ChatBase približne 3-krát drahší a ak by sme mali porovnať cenu a pridanú hodnotu produktu, každý z nich obsahuje vždy niečo navyše a o niečo menej v porovnaní s ďalším. Ako príklad by som rád uviedol počet znakov povolených na učenie chatbota, kde ChatBase ponúka až 3x viac povolených znakov (webové stránky, PDF katalógy atď.) v základnom účte v porovnaní s Dante AI.

Mohli by sme vymenovať ďalších 10 podobných spoločností, ktoré ponúkajú chatboty. Rozdiely medzi nimi sú najmä v ich mesačnej cenovej hladine a v tom, čo všetko ponúkajú, keďže všetky bežia na základnom API OpenAI. Samozrejme, že vám vieme nájsť najvhodnejšieho chatbota, ale podľa našich skúseností by sme momentálne odporúčali Chatbase, ktorý sa každý týždeň vylepšuje a stále pribúdajú nové funkcie.

Čo môžu chatboti priniesť v nasledujúcich rokoch?

Keďže sa technológie neustále vyvíjajú, očakáva sa, že chatboti budú v roku 2024 ešte pokročilejší a efektívnejší. Vďaka lepšiemu porozumeniu prirodzenému jazyku a schopnosti spracovávať zložitejšie dotazy sa otvoria nové možnosti personalizovanejších a zmysluplnejších interakcií. Chatboti budú mať významný vplyv aj na získavanie a analýzu údajov, čo umožní podnikom lepšie sa orientovať na trhu a ponúkať cielenejšie služby a produkty.

Očakáva sa, že v roku 2024 a neskôr ich význam a vplyv na zákaznícku skúsenosť naďalej porastie, čo z nich robí investíciu, ktorá stojí za zváženie pre každého podnikateľa, ktorý chce inovovať svoje obchodné operácie.