Zdieľaj

Platba za klik (pay per click – PPC) je v súčasnosti podľa všetkého stále najlepší spôsob platenia za reklamu pre klienta. Prvý priekopníkom v takto nastavených systémoch platenia za reklamnú akciu bol Google. Jeho reklamný PPC systém adwords zahŕňa viacero, dá sa povedať, poddruhov PPC systému so svojimi špecifikáciami ako je remarketing (spätné oslovuje cez vyhľadávaciu sieť a reklamnú sieť užívateľov, ktorí už navštívili alebo vykonali akciu na predmetnom webe), vyhľadávacia sieť (reklamné odkazy objavujúce sa vo vyhľadávači Google a iných naviazané na kľúčové slová (keywords) a reklamná sieť (reklamné bannery a texty objavujúce sa v celom spektre slovenského internetu na základe kampaňového zacielenia, ktoré môže byť realizované cez témy webu, kľúčové slová, záujmy či umiestnenie. Taktiež aj cez vek, pohlavie a rodičovský stav. Napriek tomu, že sú tieto cielenia relatívne presné, tak sú takto identifikovaní užívatelia v nízkom počte).

Po akvizícii Youtube Googlom patrí do jeho rodiny aj reklamný PPC systém Trueview, zobrazujúci sa v tejto službe. Taktiež aj v tomto prípade máme viacero druhov reklám s výraznými špecifikáciami a  množstvom cielení. Viac o nich (link na článok o YT reklamách).

Všetky predošlé PPC systémy pôsobia celosvetovo. Reklamný systém Etarget beží momentálne v 9 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Vo svojej podstate je služba dosť podobná reklamnej sieti Googlu. Avšak s  menšími možnosťami celkových nastavení, ale hlavne nižším počtom možných zobrazení v slovenskom online priestore, ktoré obmedzujú službu na relatívne malé kampane. Na druhej strane – s jednoduchým prostredím na jej správu.

Ďalšie tri reklamné PPC systémy sú kvázi vytvorené jednotlivými médiami prevádzkované veľkými spravodajskými portálmi. Ide konkrétne o PPC systém Azetklik nasadzovaný na portáloch v portfóliu Azetu, ďalej Inres PPC systém prevádzkovaný na portáloch SME.sk a PPC etrend, ktorý je nasadený na rovnomennom portáli. Všetky tieto PPC systémy majú obmedzené možnosti nastavení a cielenia vzhľadom na to, že sú nasadzované zväčša na svojich firemných portáloch. Na druhú stranu samotné portály majú jasne definované svoje cieľové skupiny, čo môže byť pre inzerentov určujúcim faktorom.

Inclick je PPC reklamný systém, ktorého prevádzkovateľom nie je žiaden z veľkých spravodajských portálov. Ponúka najširšie možnosti formátovania reklám spomedzi vyššie spomenutých PPC systémov. Jeho dominantnými zobrazovateľmi sú portály Pravda a Trend. Nevýhodou, ako aj u predošlých troch, je jeho predurčenosť na menšie kampane.