Zdieľaj

Tak ako každý rok, aj v roku 2023 sa v oblasti reklamy a grafického dizajnu stretávame s novými prístupmi, s ktorými (ne)vedome prichádzame denne do kontaktu. Trendy v dizajne sa kontinuálne prispôsobujú, pretože ľudia majú tendenciu meniť svoje vkusy, preference a spôsob, akým vnímajú svet. Dizajnéri a kreatívni profesionáli sa snažia byť v neustálom kontakte s týmito zmenami a aktualizovať svoje techniky a prístupy tak, aby sa ich práca stala relevantnou a konkurencieschopnou. V nasledujúcich riadkoch si predstavíme výber zaujímavých trendov v grafickom dizajne, s ktorými sa tento rok môžete stretnúť v bežnom i profesionálnom živote.

1.     Návrat Sans Serif v typografii

Po rokoch dominancie pätiek sa trend začína obracať späť k rokmi overeným bezpätkovým typom písma, ktoré sú veľmi obľúbené medzi grafickými dizajnérmi, minimalistami i webdizajnérmi. Na trhu sa začína prejavovať pretlak pätkových lôg, ktoré postupom času dosiahli svoj bod nasýtenia. Sans serif je typ písma, ktoré sa vyznačuje absenciou dekoratívnych prvkov na koncoch čiar písmen. Na rozdiel od serifových písiem, pre ktoré sú charakteristické ozdoby, sans serif písmo má rovné, jednoduché a čisté čiary. Sans serif písma sú obvykle považované za moderné a priamočiare. Pre ilustráciu uvádzam niektoré z najznámejších sans serif písiem, ktorými sú Helvetica, Arial, Futura, Gill Sans, Open Sans, Roboto a mnoho ďalších.

Sans serif trend

Sans serif trend

2.     AI dizajn

Určite sa v poslednej dobe čím ďalej tým viac stretávate s pojmom umelá inteligencia (AI). Tento nástroj sa postupne dostáva do našich bežných životov a čoraz viac sa využíva v rôznych oblastiach dizajnu, vrátane grafického dizajnu, produktového dizajnu, interiérového dizajnu, ale aj pri vytváraní umelých obrazov a hudby. Použitie umelej inteligencie umožňuje dizajnérom rýchlejšie a efektívnejšie riešiť určité problémy v dizajne, ako napríklad vytváranie rozsiahlych databáz farieb, vytváranie animácií a pohybových grafik, alebo dokonca tvorbu celých dizajnových konceptov. Umelá inteligencia sa častokrát využíva na získavanie analýz a dát z používania rôznych produktov na trhu a na základe týchto dát má za úlohu navrhnúť vylepšenia dizajnu produktu alebo služby.

AI design trend

AI design trend

3.     Rich Jewel farby

Rich Jewel farby sú odkaz na hlboké a sýte farby, ktoré sa inšpirovali farbami drahokamov a kovov. Tieto farby sa vyznačujú hlbokými a intenzívnymi odtieňmi, ktoré majú silný vizuálny efekt a vytvárajú dojem luxusu a exkluzivity. V roku 2023 sa začíname vzďaľovať od odvážnych neónov z konca 2010 a tiež od pastelových farieb zo začiatku 2020. Vstupujeme do oveľa zaujímavejšej a elegantnejšej éry farieb v grafickom dizajne. Zatiaľ čo neóny slúžili na upútanie pozornosti na prvých aplikáciách a neutrálne farby poskytovali po pandémii upokojujúcu paletu, nové bohatšie farby inšpirované šperkami sú výrazne elegantnejšie, tónovejšie a zmyselnejšie. Sú to farby, do ktorých sa chcete zahaliť, prezentujúce kvalitu, vďaka ktorej sa perfektne hodia k špičkovej značke alebo luxusnému dizajnu balenia. Medzi obľúbené farby Rich Jewel patria napríklad zafírovo modrá, rubínovo červená, smaragdovo zelená, topásovo hnedá. Používajú sa v oblasti módy, interiérového dizajnu, brandingového dizajnu a grafického dizajnu, a to najmä pre svoju výraznosť a schopnosť prilákať pozornosť.

Rich jewels farby

Rich jewels farby

4.     Minimal vintage

Tento štýl grafického dizajnu kombinuje prvky minimalistického a vintage štýlu. Vyznačuje sa jednoduchými a čistými vizuálnymi prejavmi, ktoré majú prvky staršieho resp. vintage vzhľadu. Minimal Vintage dizajn často využíva kontrastné farby, grafické prvky a fonty s písmom, ktoré sa často používali v minulosti. Veľmi bežné je taktiež používanie jednoduchých geometrických tvarov a čistých línii. Minimal Vintage dizajn sa využíva na vytváranie retro alebo vintage looku, ktorý má moderný a minimalistický prístup, pričom využitie nájdeme najmä v oblasti brandingového dizajnu, inzerovania a ilustrácií.

Minimal vintage

Minimal vintage

5.     Fotografický branding

V súčasnosti je fotografia kľúčovým prvkom mnohých brandingových kampaní a strategických plánov pre značky, pretože pomáha vytvoriť emocionálne spojenie medzi značkou a jej publikom, a tým si získať ich lojalitu a dôveru. Fotografický branding môže zahŕňať vytváranie a používanie vlastných fotografických materiálov, ktoré sa používajú v reklamách, na webových stránkach, sociálnych médiách a v iných marketingových kanáloch. Fotografie by sa mali zamerať na vytvorenie emocionálneho spojenia medzi značkou a jej cieľovou skupinou. Tento štýl tiež zahŕňa použitie určitých farebných schém, filtrov a vizuálnych efektov, ktoré pomáhajú zvýrazniť značku a rozpoznateľnosť.

Fotograficky branding

Fotografický branding

6.     Skreslený štýl

V angličtine známy ako Distorted Type je technika v grafickom dizajne, ktorá používa neobvyklé formy a úpravy písma, aby tak vytvorila vizuálny efekt, ktorý sa líši od tradičného a klasického písma. Tento štýl môžeme dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ako napríklad deformáciou, skosením, rozťahovaním, zmenšovaním alebo vlnením písmen. Cieľom použitia Distorted Type v dizajne je vytvoriť unikátny a nezabudnuteľný vizuálny efekt, ktorý zaujme a pritiahne pozornosť diváka. Táto technika sa používa v rôznych oblastiach grafického dizajnu, ako sú plagáty, billboardy, obaly na produkty, webstránky, ale aj v brandingovom dizajne a reklamných kampaniach. Použitie Distorted Type v dizajne má schopnosť vytvárať rôzne dojmy a nálady, od hravej a zábavnej po vážnu a dramatickú.

Skresleny styl

Skreslený štýl dizajnu

7.     Tekuté gradienty

Táto moderná technika využíva farebné prechody, aby vytvorila dojem kvapaliny alebo tekutiny. Efekt sa dosahuje kombinovaním viacerých farebných odtieňov a pridaním efektov, ktoré pripomínajú prúdenie a pohyb tekutiny. Liquid gradients sa často používajú v rôznych oblastiach dizajnu, ako sú webové stránky, mobilné aplikácie, digitálne bannerové reklamy, obaly na produkty a vizitky. Táto technika sa často kombinuje s inými efektmi, ako sú tieňovanie, sférické efekty a animácie, aby sa dosiahol ešte výraznejší a pôsobivejší efekt. Cieľom použitia tekutých gradientov v dizajne je vytvoriť moderný a zaujímavý vizuálny efekt, ktorý pritiahne pozornosť diváka a vytvára dojem pohybu a dynamiky.

Tekute gradienty

Tekuté gradienty

8.     Rozšírené písma

V angličtine zvané Flared Fonts sú štýlové písma, ktoré majú na koncoch jednotlivých písmen rozšírenie alebo zväčšenie, ktoré sa nazýva „flare“. Tento efekt môže byť mierny alebo výraznejší a môže byť zahrnutý do akéhokoľvek druhu písma vrátane serif, sans-serif alebo script písiem. Flared Fonts sa často používajú v návrhu logotypov a nadpisov, pretože umožňujú, aby písmo vyniklo a bolo ľahko čitateľné aj pri väčších vzdialenostiach. Tento efekt tiež dodáva písmu osobitý a výrazný vzhľad, ktorý priťahuje pozornosť a môže pomôcť vytvoriť jedinečný a zaujímavý vizuálny dojem.

rozšírené písmo flared fonts

Rozšírené písmo flared fonts

9.     Anti-Branding

Anti-Branding je marketingový prístup zemaraný na zámerne odlišné využitie marketingových nástrojov a techník s cieľom vyvolať odlišnú reakciu u zákazníkov. Oproti tradičnému brandingovému prístupu, ktorý sa zameriava na vytvorenie pozitívnej identity pre značku a zvýšenie jej povedomia u zákazníkov, Anti-Branding sa snaží vytvoriť negatívne dojmy alebo dokonca šokovať zákazníka. Mnohé značky prijímajú tento trend, aby preukázali autentickosť a príbuznosť. Minimálny, ambiciózny a na budúcnosť zameraný anti-branding úzko súvisí s novým ekologickým trendom, ktorý by mal v roku 2023 dominovať značke. Využíva sa napríklad monochromatické balenie, takmer neprítomná značka a minimalistické umiestnenie informácií.

anti branding

Anti branding

10. Sci-Fi logá

Sci-Fi logá sú logá navrhnuté s použitím futuristických a sci-fi prvkov. Tieto prvky môžu byť vizuálne znázornené v podobe tvarov, farieb alebo textúr alebo vlastností, ktoré sa väčšinou spájajú s fikciou, ako napríklad technológiou, vesmírom, robotikou a podobne. Sci-Fi logá používajú rôzne typy firiem, ktorých produkty sa týkajú témy sci-fi alebo súvisia s futuristickými technológiami, a ktoré sú zároveň zamerané na vývoj nových technológií a inovácie. Cieľom je vytvoriť logá, ktoré sa vizuálne silnejšie vynímajú a vytvárajú dojem futuristického sveta. Vynikajúcim príkladom sú svetové automobilky, ktoré prakticky nepretržite pracujú na vývoji nových technológií použitých vo svojich automobiloch.

sci fi logá

Sci-fi logá