Zdieľaj

3V model obsahu a dát

Domov / Marketingový slovník / 3V model obsahu a dát

Objem, Rýchlosť, Rozmanitosť. Tento model sa používa na opis veľkých objemov dát, ktoré firmy analyzujú pre lepšie porozumenie trhu a správanie zákazníkov. Tieto tri charakteristiky sú kľúčové pre efektívnu analýzu big data, pretože umožňujú organizáciám rýchlo identifikovať vzory a trendy v rozmanitých dátových sadách. Využívaním pokročilých nástrojov na spracovanie a analýzu dát môžu firmy prijať informovanejšie rozhodnutia, ktoré podporujú ich rast a inovácie.