Zdieľaj

4E rámec sociálnych médií

Domov / Marketingový slovník / 4E rámec sociálnych médií

Vzdelávanie (Education), Zábava (Entertainment), Zapojenie (Engagement), Empatia (Empathy). Tento rámec navrhuje štyri spôsoby, ako značky môžu vytvárať obsah pre sociálne médiá, ktorý rezonuje s ich publikom a podporuje zapojenie. Poskytovaním hodnotného vzdelávacieho obsahu, zábavných príspevkov, interaktívnych aktivít a prejavom empatie voči potrebám a problémom svojho publika môžu značky vytvoriť silné väzby so svojimi sledovateľmi.

Táto stratégia nie lenže zvyšuje angažovanosť, ale tiež buduje dôveru a lojalitu zákazníkov, čím sa otvára priestor pre hlbšie a zmysluplnejšie interakcie. V dnešnej dobe, keď je konkurencia na sociálnych médiách vysoká, sa stáva kľúčovým diferenciátorom pre značky ponúkať obsah, ktorý je nielen atraktívny, ale aj autenticky rezonuje s ich cieľovou skupinou.