Zdieľaj

5 etáp zákazníckeho rozhodovacieho procesu

Domov / Marketingový slovník / 5 etáp zákazníckeho rozhodovacieho procesu

Tento model zákazníckeho rozhodovacieho procesu ponúka ucelený pohľad na cestu zákazníka od identifikácie potreby až po správanie sa po kúpe, čo pomáha firmám lepšie pochopiť a reagovať na potreby svojich zákazníkov.

1. Uvedomenie si potreby

V tejto fáze zákazník rozpoznáva problém alebo potrebu, ktorú chce riešiť. Toto uvedomenie môže byť vyvolané rôznymi vnútornými alebo vonkajšími podnetmi, a označuje začiatok jeho cesty.

2. Hľadanie informácií

Po identifikácii potreby zákazník hľadá informácie o možných riešeniach. Táto fáza môže zahŕňať vyhľadávanie na internete, konzultácie s priateľmi, alebo návštevu obchodov.

3. Hodnotenie alternatív

Zákazník porovnáva rôzne produkty alebo služby získané počas fázy hľadania. Porovnávajú sa ceny, kvalita, recenzie a ďalšie relevantné faktory.

4. Nákupné rozhodnutie

Na základe zhromaždených informácií a porovnania alternatív zákazník urobí rozhodnutie o kúpe. Toto rozhodnutie môže ovplyvniť cena, dostupnosť, alebo preferencia značky.

5. Správanie sa po kúpe

Po nákupe nasleduje reflexia zákazníka na svoje rozhodnutie. Ak je spokojný, môže produkt odporučiť iným alebo od neho opäť kúpiť v budúcnosti. Nespokojnosť však môže viesť k vráteniu produktu alebo negatívnym recenziám.