Zdieľaj

7P rozšíreného marketingového mixu

Domov / Marketingový slovník / 7P rozšíreného marketingového mixu

K 4P (Produkt, Cena, Miesto, Propagácia) pribúdajú ďalšie tri: Ľudia (People), Procesy(Processes), Fyzické dôkazy (Physical evidence). Táto rozšírená sada poskytuje komplexnejší pohľad na faktory, ktoré ovplyvňujú úspech v marketingu a službách.

Viac si prečítajte v našom článku o makretingovom mixe.