Zdieľaj

API

Ide o skratku pre aplikačné programové rozhranie. Predstavuje množinu programovacích vzorov používaných na integráciu softvéru.