Zdieľaj

Atribúcia marketingových kanálov

Domov / Marketingový slovník / Atribúcia marketingových kanálov

Odkazuje na proces identifikovania a hodnotenia prínosu každého marketingového kanálu alebo dotykového bodu v ceste zákazníka, ktorý prispieva k finálnej konverzii alebo predaju.

Atribúvia výsledkov by mala byť súčasťou pravidelného reportingu markeitngových výsledkov, kedže interpetácia údajov môže mať väčšiu váhu, ako údaje samotné.