Zdieľaj

Brand equity

Domov / Marketingový slovník / Brand equity

Brand equity, známa aj ako hodnota značky, je esenciálnym faktorom v oblasti marketingu. Skladá sa z množstva pozitívnych asociácií, vnímanej kvality a lojality, ktoré spotrebitelia spájajú so značkou. Tieto faktory sú kľúčové, pretože vytvárajú rozdiel medzi produktmi alebo službami značky a konkurenciou. V konečnom dôsledku môže táto hodnota viesť k rôznym výhodám, ako sú vyššie ceny, silnejšia pozícia na trhu a verní zákazníci.

Vytváraním brand equity sa zaoberá proces systematického budovania značky, ktorý zahŕňa viacero faktorov. Jedným z nich je konzistentný marketing, ktorý zabezpečuje, že značka je považovaná za spoľahlivú a atraktívnu vo všetkých komunikačných kanáloch. Ďalším dôležitým prvkom je skúsenosť zákazníka, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní ich dojmov o značke. Nakoniec, kvalita produktov alebo služieb je kľúčovým stavebným kameňom brand equity, pretože poskytuje skutočnú hodnotu spotrebiteľom a upevňuje ich lojalitu k značke.