Zdieľaj

Digital native:

Domov / Marketingový slovník / Digital native:

Digital native, známy aj ako digitálny domorodec, je jedinec, ktorý vyrastal v ére digitálnych technológií a bol s nimi oboznámený už od malička. Títo jedinci majú prirodzenú zručnosť a pohodlie pri používaní digitálnych zariadení a internetu, čo má vplyv na ich nákupné správanie a spôsoby interakcie so značkami online.

Tento fenomén je dôsledkom toho, že digitálne technológie boli súčasťou ich každodenného života od najútlejšieho veku. Už od detstva sa stretávali s počítačmi, smartfónmi, internetom a sociálnymi médiami, čo im poskytlo jedinečnú expozíciu k digitálnym nástrojom a prostrediu online.

Preto majú digital natives tendenciu preferovať online nákupy a komunikáciu s značkami prostredníctvom digitálnych kanálov. Sú oboznámení s rôznymi formami digitálnej reklamy, obsahu na sociálnych médiách a interaktívnymi webovými stránkami. Toto ich pohodlie s digitálnymi médiami ich tiež motivuje k tomu, aby hľadali informácie online a čerpali z neho inšpiráciu pri rozhodovaní o nákupe.

Pre značky je kľúčové pochopiť túto cieľovú skupinu a prispôsobiť svoje marketingové stratégie tak, aby oslovili ich digitálne preferencie a nákupné správanie. To znamená investovať do digitálnych marketingových kanálov, poskytovať relevantný obsah online a vytvárať interaktívne a zmysluplné zážitky pre digital natives, aby sa s nimi mohli efektívne angažovať a budovať dlhodobé vzťahy.