Zdieľaj

Drip campaign

Domov / Marketingový slovník / Drip campaign

Drip campaign, známa aj ako kvapková kampaň, predstavuje stratégiu direct marketingu, pri ktorej je cieľová skupina oslovovaná sériou marketingových správ počas dlhšieho časového obdobia. Tieto kampane sú často automatizované, čo umožňuje efektívne a systematické oslovovanie zákazníkov v určených časových intervaloch. Okrem toho môžu byť tieto správy prispôsobené na základe konkrétnych akcií alebo interakcií zákazníka, čo zvyšuje ich relevanciu a účinnosť v komunikácii.

Jednou z výhod drip kampaní je ich schopnosť budovať postupný a dlhodobý vzťah so zákazníkom. Postupným zasielaním správ počas časového obdobia umožňujú tieto kampane podnikom udržiavať udržiavať pozornosť zákazníka a upevňovať si tak svoju pozíciu v ich mysliach. Taktiež umožňujú podnikom poskytovať hodnotný obsah a informácie v pravidelných intervaloch, čo môže viesť k zvýšeniu angažovanosti zákazníkov a budovaniu dôvery.

Drip kampane sú tiež formou teasingových kampaní, pretože pomaly odhalujú informácie a ponuky zákazníkom. Tento postupný prístup môže vytvoriť napätie a zvýšiť záujem zákazníkov o produkty alebo služby, ktoré sú ponúkané. Tento spôsob komunikácie môže mať veľký vplyv na budovanie značkovej lojality a podporu zákazníkov, ktorí sú postupne zasypávaní hodnotným obsahom a informáciami.