Zdieľaj

Dynamic content

Domov / Marketingový slovník / Dynamic content

Dynamic content je stratégia personalizácie obsahu v rámci marketingu, ktorá umožňuje podnikom vytvárať a dodávať obsah, ktorý je špecificky prispôsobený jednotlivým užívateľom na základe ich správania, preferencií a demografických údajov.

Táto forma marketingu sa často využíva na webových stránkach, v emailových kampaniach a v reklamách, kde sa obsah automaticky prispôsobuje na základe informácií, ktoré sú k dispozícii o užívateľovi. Týmto spôsobom môžu podniky poskytovať relevantné a cielené obsahové skúsenosti, ktoré zvyšujú angažovanosť užívateľov a zlepšujú účinnosť ich marketingových kampaní.

Dynamic content je takýmto spôsobom nielen nástrojom na zvýšenie záujmu a konverzií, ale aj prostriedkom na budovanie silnejších vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom personalizovaných interakcií.