Zdieľaj

EAT (Expertíza, Autorita a Dôveryhodnosť)

Domov / Marketingový slovník / EAT (Expertíza, Autorita a Dôveryhodnosť)

EAT (expertise, authority, trust) je kľúčovým konceptom, ktorý Google využíva na hodnotenie kvality obsahu a jeho zdrojov na internete. Tieto faktory sú kritické pre vyhľadávače, pretože pomáhajú zabezpečiť, že užívatelia dostávajú relevantné a spoľahlivé informácie počas svojich online interakcií. Webové stránky, ktoré preukazujú vysokú úroveň EAT, majú tendenciu dosahovať lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, čo im poskytuje dôveryhodnosť a zvyšuje viditeľnosť ich značky.

Expertíza je prvým kľúčovým faktorom EAT. Webové stránky, ktoré demonštrujú odbornosť v danej oblasti alebo téme, majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú považované za dôveryhodné zdroje informácií. Táto odbornosť sa prejavuje kvalitným obsahom, presnými a podloženými informáciami a prítomnosťou autoritatívnych odkazov na externých zdrojoch.

Autorita je ďalším dôležitým aspektom EAT. Webové stránky, ktoré majú autoritu vo svojej oblasti, sú viac považované za spoľahlivé a hodnoverné zdroje informácií. Táto autorita sa môže prejaviť prostredníctvom renomovaných odborníkov, uznávaných značiek alebo vysokého počtu kvalitných spätných odkazov z iných dôveryhodných webových stránok.

Dôveryhodnosť je ďalším kľúčovým faktorom EAT. Webové stránky, ktoré budujú dôveru užívateľov prostredníctvom transparentnosti, dôveryhodného spracovania údajov a ochrany súkromia, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú považované za spoľahlivé zdroje informácií. Dôveryhodnosť sa tiež prejavuje prítomnosťou pozitívnych recenzií, hodnoteniami alebo svedectvami od skutočných užívateľov.