Zdieľaj

Event marketing

Domov / Marketingový slovník / Event marketing

Event marketing, známy aj ako eventový marketing, je stratégia, ktorá sa sústreďuje na využitie rôznych udalostí, ako sú konferencie, semináre, veľtrhy či firemné stretnutia, na propagáciu značky, produktov alebo služieb. Táto forma marketingu môže byť veľmi účinná v zabezpečení priameho kontaktu so cieľovou skupinou a vytváraní osobných vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi.

Udalosti môžu byť organizované v rôznych formátoch a môžu zahŕňať nielen fyzické podujatia, ale aj virtuálne udalosti prostredníctvom online platformy. Nezáleží na tom, či je udalosť v reálnom svete alebo virtuálna, event marketing poskytuje značkám príležitosť na predstavenie svojich produktov alebo služieb, komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi a budovanie povedomia o značke.

Jedným z hlavných cieľov eventového marketingu je interakcia s cieľovou skupinou prostredníctvom rôznych aktivít a prezentácií. Značky môžu prostredníctvom týchto udalostí vytvárať zaujímavé a interaktívne zážitky, ktoré zaujmú a angažujú účastníkov a pritiahnu ich pozornosť k ich produktom alebo službám.