Zdieľaj

Exit rate

Exit rate, často označovaná aj ako miera odchodov, je dôležitým ukazovateľom analýzy webovej stránky, ktorý ukazuje percentuálnu časť návštevníkov, ktorí opustili stránku z konkrétnej lokality. Je to rozdiel medzi exit rate a bounce rate, pričom bounce rate meria percentuálne zastúpenie návštevníkov, ktorí opustili stránku bez interakcie s inými stránkami na webe. Exit rate však zahŕňa návštevníkov, ktorí možno najprv interagovali s inými stránkami pred opustením webu, čo je dôležité z hľadiska porozumenia, kde sa stránka nepodarila udržať záujem návštevníkov.

Identifikácia vysokých mier odchodov môže poskytnúť dôležité informácie o tom, kde sa stránka možno nepodarila naplniť očakávania návštevníkov alebo kde môžu existovať iné problémy s udržaním ich záujmu. Tieto problémy môžu zahŕňať nezaujímavý obsah, ťažko zrozumiteľný rozvrh navigácie, dlhé načítacie časy alebo chyby na stránke.

Na základe analýzy mier odchodov môžu webové stránky identifikovať konkrétne miesta, kde môžu vykonať zlepšenia alebo optimalizácie na zvýšenie zapojenia a udržania návštevníkov. To môže zahŕňať vylepšenie obsahu, prispôsobenie navigačného rozvrhu, optimalizáciu načítacích časov alebo odstránenie technických chýb.