Zdieľaj

Field marketing

Domov / Marketingový slovník / Field marketing

Field marketing, často nazývaný aj ako marketing v teréne, je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na vonkajšie marketingové aktivity. Tieto aktivity zahŕňajú širokú škálu činností, ako sú priame predajné kampane, promo akcie, distribúcia vzoriek a účasť na veľtrhoch a výstavách. Tento prístup sa vyznačuje priamym kontaktom so zákazníkmi a osobnou prezentáciou produktov, čo umožňuje budovanie vzťahov a tvorbu dôvery.

Priame predajné kampane a promo akcie sú kľúčovými súčasťami field marketingu, kde tímy predajcov priamo oslovujú zákazníkov na verejných miestach alebo priamo v ich oblastiach. Tieto aktivity umožňujú zákazníkom interagovať s produktmi alebo službami v reálnom prostredí a získať okamžitú spätnú väzbu.

Distribúcia vzoriek je ďalším dôležitým prvkom field marketingu, ktorý umožňuje zákazníkom vyskúšať produkt alebo službu pred kúpou. Tento priamy zážitok môže viesť k vyššej konverzii a zároveň poskytuje zákazníkom príležitosť získať osobné skúsenosti s produktom.