Zdieľaj

Follower count

Domov / Marketingový slovník / Follower count

Follower count, často nazývaný aj počet sledujúcich, je dôležitým ukazovateľom popularity a dosahu značky alebo jednotlivca na sociálnych sieťach. Tento parameter je často považovaný za jedno z hlavných meradiel úspechu na sociálnych médiách, pretože vyšší počet sledujúcich znamená väčší potenciál dosiahnutia väčšieho publiku. Okrem toho, vysoký počet sledujúcich môže zvýšiť aj viditeľnosť značky, pretože príspevky budú viditeľnejšie v správach sledujúcich a ich potenciálnych sietí. Týmto spôsobom follower count môže mať priamy vplyv na úspech marketingových kampaní a zvyšovať povedomie o značke alebo jednotlivcovi.

Zároveň, vysoký počet sledujúcich môže pozitívne ovplyvniť aj dôveryhodnosť a kredibilitu značky alebo jednotlivca. Veľký počet sledujúcich môže naznačovať, že značka má silný dosah a významnú prítomnosť na sociálnych médiách. To môže posilniť dojem, že značka je dôveryhodná a populárna medzi používateľmi sociálnych sietí. Zároveň, získavanie nových sledujúcich môže slúžiť ako sociálny dôkaz o raste značky alebo jednotlivca, čo ďalej zvyšuje ich autoritu a prestíž v online prostredí.