Zdieľaj

Gamification

Domov / Marketingový slovník / Gamification

Gamification, známa aj ako gamifikácia, je inovatívna technika, ktorá aplikuje prvky a mechaniky z hier do netradičných kontextov, vrátane marketingu. Tento prístup má za cieľ zvýšiť angažovanosť a motiváciu užívateľov prostredníctvom súťaží, odmien a výziev, čím vytvára zábavné a interaktívne prostredie.

V rámci gamifikácie sú užívatelia povzbudzovaní k interakcii s produktom, značkou alebo platformou prostredníctvom rôznych herných mechaník, ako sú body, odmeny, úrovne a súťaže. Tieto prvky sa často využívajú na stimuláciu užívateľskej angažovanosti a motivácie, čo vedie k zvýšeniu času stráveného na platforme a posilňuje väzby so značkou.

Hlavným cieľom gamifikácie v marketingu je vytvorenie zábavnej a zaujímavej skúsenosti pre užívateľov, ktorá zároveň posilňuje pripútanosť k značke a zvyšuje konverzie. Tento prístup sa často využíva na podporu konkrétnych marketingových cieľov, ako je zvýšenie predaja, budovanie zákazníckej lojality a získavanie nových zákazníkov.