Zdieľaj

HR Marketing

Domov / Marketingový slovník / HR Marketing

HR marketing je strategický prístup k manažmentu ľudských zdrojov, ktorý aplikuje marketingové princípy a techniky na získavanie, motiváciu a udržiavanie talentovaných zamestnancov. Tento prístup rozpoznáva zamestnancov ako kľúčových stakeholderov a zameriava sa na vytváranie atraktívneho pracovného prostredia, ktoré podporuje spokojnosť a angažovanosť zamestnancov.

Efektívny HR marketing tiež zahŕňa využitie sociálnych médií, kariérnych portálov a profesijných sietí na propagáciu pracovných príležitostí a značky zamestnávateľa. Prístupy ako content marketing, storytelling a interaktívne online aktivity pomáhajú zvýšiť viditeľnosť značky zamestnávateľa a angažovať potenciálnych kandidátov.

V neposlednom rade, HR marketing kládny dôraz na zážitok kandidátov počas celého náborového procesu, od prvotného kontaktu až po onboarding. Poskytovanie plynulého, transparentného a prívetivého náborového procesu zvyšuje pravdepodobnosť, že kandidáti si vyberú vašu spoločnosť a zostanú v nej dlhodobo spokojní. Cieľom HR marketingu je teda nielen prilákať top talenty, ale aj vytvoriť prostredie, kde tieto talenty môžu rásť, rozvíjať sa a prispievať k úspechu spoločnosti.