Zdieľaj

Image advertising

Domov / Marketingový slovník / Image advertising

Image advertising je forma brandbuildingu, ktorý sa odlišuje od tradičného prístupu propagovania konkrétnych produktov či služieb. Namiesto toho sa zameriava na budovanie alebo posilňovanie celkového obrazu značky a zanecháva dlhodobý dojem na cieľovú skupinu. Jeho cieľom je ovplyvniť vnímanie značky, jej hodnôt a osobnosti, čo môže viesť k posilneniu dôvery spotrebiteľov a vytvoreniu väčšej lojality.

Image advertising môže byť realizovaný prostredníctvom rôznych médií a kanálov, vrátane televíznej reklamy, tlače, digitálnych platformách, sociálnych médií a ďalších. Jeho úspech spočíva v schopnosti vytvoriť emocionálnu väzbu s cieľovou skupinou, čo môže značne ovplyvniť ich nákupné správanie a preferencie značiek.

Tento druh reklamy sa často používa v prípade značiek, ktoré sa snažia odlíšiť od konkurencie prostredníctvom vytvorenia silného obrazu a identity. Môže sa zamieňať s ďalšími formami reklamy, ale jeho hlavným cieľom je vytvárať dlhodobú hodnotu pre značku tým, že buduje pozitívne vnímanie jej osobnosti a hodnôt medzi spotrebiteľmi.