Zdieľaj

Impresie

Impresie, často označované aj ako zobrazenia, sú kľúčovým konceptom v digitálnom marketingu, ktorý slúži na kvantifikáciu toho, koľkokrát bola reklama zobrazená pred používateľmi. Tento ukazovateľ je dôležitým meradlom dosahu kampane, pretože naznačuje, ako veľa ľudí potenciálne videlo obsah, ktorý sa snažíte propagovať.

Impresie môžu byť počítané rôznymi spôsobmi v závislosti od konkrétneho médiálneho kanála. Napríklad v prípade online reklám sa impresie zvyčajne merajú každýkrát, keď je reklamný obsah načítaný na webovú stránku alebo zobrazený v mobilnej aplikácii. Tento počet sa potom sumuje, aby sa získala celková štatistika počtu zobrazení reklamy.

Pre digitálnych marketérov sú impresie dôležitým ukazovateľom účinnosti kampane, hoci samy osebe nedávajú úplný obraz o tom, ako dobre reklama zasiahla cieľovú skupinu alebo aký druh interakcií vyvolala. Napriek tomu sú impresie dôležitým prvým krokom pri vyhodnocovaní vplyvu kampane a pomáhajú marketérom lepšie pochopiť dosah ich reklamných aktivít.