Zdieľaj

Jargon busting

Domov / Marketingový slovník / Jargon busting

Jargon busting, často nazývaný aj ako dekódovanie jargónu, je proces, ktorý sa snaží preložiť odborný alebo technický jazyk do jednoduchých a laických vysvetlení, aby sa zvýšilo pochopenie a prístupnosť informácií pre širšiu verejnosť. V odborných oblastiach, ako je napríklad medicína, technológia alebo právo, sa často používa špecifický jazyk a terminológia, ktorá môže byť pre bežných ľudí ťažko pochopiteľná.

Cieľom jargon bustingu je preložiť tento odborný jazyk do zrozumiteľnej podoby, čo pomáha zabezpečiť, aby komunikácia bola jasná a zrozumiteľná pre všetkých. V marketingu je to obzvlášť dôležité, pretože značky sa snažia oslovovať čo najširšiu cieľovú skupinu a musia komunikovať svoje posolstvá a hodnoty v spôsobe, ktorý je zrozumiteľný a prístupný pre všetkých zákazníkov.

Jargon busting môže zahŕňať vytváranie jednoduchých definícií pre technické termíny, použitie príkladov a metafor na vysvetlenie zložitých konceptov, alebo dokonca tvorbu infografík a videí, ktoré vizuálne demonštrujú dôležité pojmy. Týmto spôsobom sa zvyšuje šanca, že informácie budú zrozumiteľné pre širšiu verejnosť a že sa budú ľahšie absorbovať a zapamätať si ich. Jargon busting je takým mostom medzi odborným svetom a bežnými ľuďmi, ktorý pomáha zjednodušiť komunikáciu a zlepšiť porozumenie vo všetkých oblastiach života.