Zdieľaj

Journey Mapping

Domov / Marketingový slovník / Journey Mapping

Ttiež známe ako mapovanie cesty zákazníka, je komplexný proces vizualizácie a analyzovania interakcií zákazníka so značkou alebo produktom od prvotného kontaktu až po nákup a následné interakcie. Tento proces umožňuje firmám detailne sledovať každý krok zákazníka počas ich cesty, čo pomáha lepšie porozumieť ich skúsenostiam, potrebám a preferenciám.

Hlavným cieľom mapovania cesty zákazníka je identifikovať rôzne body kontaktu a interakcií, ktoré zákazníci majú so značkou, a pochopiť ich emocionálnu a behaviorálnu reakciu na tieto interakcie. Týmto spôsobom sa získavajú cenné poznatky o tom, ako sa zákazníci cítia a čo hľadajú počas každej fázy ich cesty, čo umožňuje firmám optimalizovať svoje produkty, služby a komunikačné stratégie.

Journey mapping je často realizované pomocou rôznych metód, vrátane dotazníkov, osobných interview, sledovania používateľských správania a analýzy dát. Výsledkom tohto procesu je vytvorenie podrobných mapov, ktoré zobrazujú každý krok zákazníka, ich emócie, potreby a ciele. Tieto mapy slúžia ako cenný nástroj pre firmy pri tvorbe zameraných a efektívnych stratégií zameraných na zlepšenie celkovej zákazníckej skúsenosti a budovanie lojálnych a spokojných zákazníkov.