Zdieľaj

Just-in-time marketing

Domov / Marketingový slovník / Just-in-time marketing

Je stratégia, ktorá kladiem dôraz na vytváranie a distribúciu marketingového obsahu v presne správnom čase, keď je pre zákazníka najrelevantnejší a najužitočnejší. Cieľom tejto prístupu je maximalizovať efektivitu marketingových správ tým, že sú doručované v optimálnom momente, kedy majú najväčší dopad a pravdepodobne povedú k žiadúcemu akčnému kroku zo strany zákazníka.

Pre dosiahnutie úspechu v just-in-time marketingu je nevyhnutné mať dôkladné pochopenie zákazníkov a ich správania. Toto pochopenie môže byť založené na dátach o správaní sa zákazníkov, ich preferenciách, návštevnosti webových stránok a ďalších relevantných informáciách. Na základe týchto dát môžu marketéri identifikovať kritické body kontaktu s zákazníkmi a určiť najvhodnejší čas na doručenie relevantného obsahu.

Príklady just-in-time marketingu môžu zahŕňať odoslanie personalizovaných ponúk alebo upozornení v momente, keď zákazník prejaví záujem o určitý produkt alebo službu, alebo zverejnenie relevantných obsahových príspevkov na sociálnych médiách v čase, keď sú ľudia najaktívnejší. Tento prístup si vyžaduje rýchlu reakciu a flexibilitu zo strany marketingových tímov, ale môže viesť k výraznému zvýšeniu účinnosti ich kampaní a zlepšeniu zákazníckej spokojnosti.