Zdieľaj

Microsite

Čo je to microsite (mikrostránka)?

Mikrostránka je špecializovaná webová stránka alebo súhrn stránok, ktoré sú vytvorené s konkrétnym účelom alebo zameraním, často oddelené od hlavnej webovej stránky spoločnosti. Tieto stránky sa zvyčajne vytvárajú pre konkrétne kampane, udalosti alebo na prezentáciu konkrétneho produktu či služby. Mikrostránky majú často vlastnú adresu URL a sú navrhnuté tak, aby poskytovali koncentrovaný, používateľsky prívetivý obsah, ktorý priťahuje a udržiava pozornosť návštevníkov zameraných na konkrétnu tému alebo udalosť.

Microsite vs. webová stránka vs. landing page

Microsites nie sú webové stránky

Mikrostránky sa od tradičných webových stránok líšia tým, že sú zvyčajne menšie a zamerané na konkrétny cieľ, zatiaľ čo webové stránky sú zvyčajne komplexné a obsahujú mnoho stránok, ktoré poskytujú širokú škálu informácií o spoločnosti. Mikrostránky bývajú viac tematicky zamerané a majú obmedzenejší rozsah, vďaka čomu sú ideálne pre konkrétne marketingové kampane alebo udalosti.

Microsites nie sú landing pages

Na rozdiel od vstupných (landing) stránok, ktoré sú určené predovšetkým na jednorazové použitie (napríklad na získanie potenciálnych zákazníkov alebo predaj produktu) a zvyčajne vedú používateľov k vykonaniu jedinej akcie, mikrostránky môžu obsahovať viacero stránok a poskytujú bohatší interaktívny zážitok. Landing pages sú často jednoduché a majú jasne definovaný cieľ, zatiaľ čo mikrostránky poskytujú väčší priestor na rozvíjanie témy a interakciu s návštevníkmi.

Aký je účel microsite?

Hlavným účelom mikrostránky je poskytnúť používateľom cielený obsah, ktorý je relevantný pre konkrétne marketingové alebo komunikačné ciele. Mikrostránky sa zvyčajne vytvárajú na propagáciu konkrétnych udalostí, ako je uvedenie produktu na trh, špeciálne podujatia alebo vzdelávacie kampane. Môžu slúžiť aj ako platforma na testovanie nových marketingových prístupov, pretože poskytujú rýchly a efektívny spôsob získavania spätnej väzby a analýzy správania používateľov.

Výhody vytvorenia microsite

Vytvorenie mikrostránok môže priniesť množstvo výhod vrátane lepšieho zapojenia cieľového publika a zvýšeného povedomia o značke. Mikrostránky umožňujú organizáciám rýchlo reagovať na príležitosti na trhu pomocou vysoko špecializovaného obsahu, ktorý možno optimalizovať pre konkrétne publikum alebo ciele. Sú tiež cenným nástrojom na segmentáciu obsahu, vďaka čomu môžu značky lepšie osloviť rôzne kategórie svojho publika prispôsobeným obsahom. Okrem toho môžu mikrostránky poskytovať cenné metriky a údaje o správaní používateľov, ktoré pomáhajú zlepšovať celkové marketingové stratégie.