Zdieľaj

Mikroformát

Domov / Marketingový slovník / Mikroformát

Mikroformáty sú malé vzory kódovania HTML, ktoré štruktúrujú metadáta na webových stránkach. Používajú sa na uľahčenie čítania a interpretácie údajov, ako sú kontaktné informácie, udalosti, recenzie atď., ľuďmi aj počítačovými programami, ako sú vyhľadávače a iné aplikácie.

Jedným z hlavných cieľov mikroformátov je poskytnúť jednoduchý spôsob vkladania informácií do stránok HTML, ktoré možno ľahko extrahovať. To sa uskutočňuje pomocou štandardných tried HTML a relačných atribútov, ktoré umožňujú programom rozpoznať a spracovať údaje bez špeciálnych rozhraní API alebo zložitých analyzátorov.

Medzi príklady mikroformátov patria hCard pre kontaktné informácie, hCalendar pre udalosti, hReview pre recenzie a mnohé ďalšie. Tieto formáty pomáhajú webovým stránkam efektívnejšie zdieľať informácie s inými stránkami a aplikáciami a uľahčujú integráciu údajov medzi rôznymi systémami.