Zdieľaj

Newsletter

Domov / Marketingový slovník / Newsletter

Newsletter, často nazývaný aj informačný bulletin, je periodický e-mail, ktorý organizácie posielajú svojim predplatiteľom. Jeho hlavným účelom je udržať zákazníkov informovaných o novinkách, ponukách, alebo dôležitých udalostiach súvisiacich so spoločnosťou. Newslettery sú významným nástrojom v digitálnom marketingu, ktorý umožňuje firmám udržiavať kontakt so svojimi zákazníkmi a budovať s nimi dlhodobý vzťah.

Možnosti využitia newsletterov:

  • Propagačné kampane: Firmy často používajú newslettery na propagáciu nových produktov, služieb alebo špeciálnych akcií.
  • Edukácia zákazníkov: Informačné bulletiny môžu obsahovať užitočné tipy, návody, články alebo blogové príspevky, ktoré poskytujú hodnotu prečítaľom a zvyšujú ich lojalitu.
  • Zákaznícka podpora: Newslettery môžu poslúžiť aj na informovanie o zmenách v produktoch, službách alebo podmienkach používania.
  • Získavanie spätnej väzby: Môžu obsahovať prieskumy alebo ankety, ktoré pomáhajú firmám získať dôležité informácie o potrebách a predstavách svojich zákazníkov.

Spoločnosti používajúce newslettery: Mnohé spoločnosti naprieč rôznymi odvetviami využívajú newslettery ako kľúčový nástroj pre komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Od malých startupov až po veľké korporácie, ako sú Amazon, Google a Apple, všetky tyto entity používajú newslettery na udržiavanie zákazníckeho záujmu a na zvýšenie angažovanosti. Tiež, mnohé mediálne domy ako The New York Times alebo The Guardian posielajú pravidelné bulletinové správy so zhrnutím aktuálnych udalostí, čo predstavuje zásadný spôsob udržania informovanosti ich čitateľov.

Newslettery sú tak dôležitým nástrojom v arzenále digitálneho marketingu, ktorý napomáha udržiavať trvalé vzťahy so zákazníkmi, posilňuje značku a podporuje obchodné ciele spoločností.