Zdieľaj

Noindex

Príkaz noindex je nástroj, ktorý môžu vývojári webu používať na riadenie správania vyhľadávačov pri indexácii stránok. Táto direktíva je súčasťou protokolu robots meta tag alebo X-Robots-Tag v HTTP hlavičkách a jej hlavným účelom je oznámiť vyhľadávačom, aby nezahrnuli konkrétnu stránku do ich indexu výsledkov vyhľadávania.

Kedy a prečo použiť noindex:

Ochrana súkromného obsahu

Ak máte na webe obsah, ktorý nechcete sprístupniť verejnosti cez vyhľadávače, ako sú interné stránky alebo špecifické dokumenty.

Eliminácia duplicitného obsahu

Pre stránky, ktoré by mohli byť považované za duplicitné (napríklad tlačové verzie článkov), môže byť noindex užitočný k zabráneniu problémom s indexáciou.

Optimalizácia vyhľadávania

Pomocou noindex môžete zamedziť indexácii stránok s malou alebo žiadnou hodnotou pre vyhľadávače (napríklad stránky s právnymi informáciami alebo špecifické administratívne stránky).

Ako noindex funguje:

  • Meta tag: Pridáte <meta name="robots" content="noindex"> do sekcie <head> HTML kódu stránky.
  • HTTP hlavička: Môžete tiež poslať direktívu X-Robots-Tag: noindex v HTTP odpovedi servera, čo je užitočné pre obrázky, PDF súbory a ďalšie mediálne typy, ktoré nemôžu obsahovať HTML meta tagy.

Použitie noindex by malo byť opatrné, pretože akonáhle vyhľadávač stránku odstráni z indexu, nebude sa objavovať vo výsledkoch vyhľadávania, čo môže mať dopad na návštevnosť vášho webu. Je dobré pravidelne revidovať, ktoré stránky sú označené ako noindex, aby ste sa uistili, že neblokujete obsah, ktorý by mohol pritiahnuť užitočný provoz.