Zdieľaj

Overlay ads

Domov / Marketingový slovník / Overlay ads

Overlay ads sú reklamy, ktoré sa zobrazujú ako priesvitná vrstva nad obsahom webovej stránky alebo videa. Tieto reklamy sú navrhnuté tak, aby nebránili používateľom v prezeraní hlavného obsahu, ale zároveň upútali ich pozornosť.

Overlay ads sú často používané v online videách a na webových stránkach, kde sa objavujú v spodnej časti obrazovky alebo ako čiastočne priesvitné okno. Tento typ reklamy je menej rušivý ako tradičné pop-up okná, pretože nevyžaduje, aby používatelia zatvárali nové okno alebo kartu. Používatelia môžu reklamu jednoducho ignorovať alebo zatvoriť kliknutím na ikonu zavretia.

Výhodou overlay ads je ich schopnosť zaujať pozornosť bez úplného prerušenia používateľského zážitku. Preto sú tieto reklamy často efektívne pri zvyšovaní povedomia o značke alebo propagácii konkrétnej akcie či produktu. Vizuálna prítomnosť reklamy na obrazovke počas interakcie s obsahom zvyšuje šancu, že si ju používatelia všimnú.

Overlay ads môžu byť cielené na základe správania používateľov, geografickej polohy, demografických údajov a iných faktorov. Tým sa zvyšuje relevantnosť reklamy pre konkrétnu skupinu používateľov, čo môže viesť k vyššej miere preklikov (CTR) a lepšiemu návratu investícií (ROI).

Avšak, ak sú overlay ads nesprávne použité alebo príliš agresívne, môžu spôsobiť frustráciu používateľov. Preto je dôležité, aby boli tieto reklamy dizajnované s ohľadom na používateľský zážitok a nebránili prístupu k obsahu.

Celkovo, overlay ads sú efektívnym nástrojom v digitálnom marketingu, keď sú správne implementované. Poskytujú možnosť propagovať značku alebo produkt spôsobom, ktorý je menej rušivý než tradičné formy reklamy, ale zároveň dostatočne viditeľný na upútanie pozornosti používateľov.