Zdieľaj

Robots.txt

Domov / Marketingový slovník / Robots.txt

Robots.txt je textový súbor, ktorý webové stránky používajú na komunikáciu s webovými robotmi (napr. vyhľadávacími robotmi ako Googlebot). Tento súbor slúži na riadenie prístupu robotov k určitým častiam webovej stránky, čo môže pomôcť optimalizovať indexovanie a zlepšiť SEO (Search Engine Optimization). Robots.txt je umiestnený v koreňovom adresári webovej stránky a používa špecifickú syntaxi na definovanie pravidiel pre robotov.

Hlavným cieľom robots.txt je riadiť prístup robotov k určitým častiam webovej stránky. To môže byť užitočné z niekoľkých dôvodov:

  1. Zabránenie indexovaniu citlivých alebo duplicitných stránok: Môžete zabrániť, aby vyhľadávače indexovali stránky, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania, ako sú stránky s osobnými údajmi, administratívne časti webu alebo duplicitný obsah.
  2. Optimalizácia crawl budgetu: Vyhľadávače majú obmedzený počet stránok, ktoré môžu na vašej stránke preskenovať v určitom časovom období (tzv. crawl budget). Riadením prístupu pomocou robots.txt môžete zabezpečiť, že roboty sa zamerajú na najdôležitejší obsah, čím zlepšíte efektivitu indexovania.

Formát súboru robots.txt je jednoduchý a používa dve hlavné direktívy: User-agent a Disallow.

  • User-agent: Táto direktíva špecifikuje, ktorému robotovi sú pravidlá určené. Môžete určiť konkrétneho robota (napr. Googlebot) alebo všetkých robotov pomocou hviezdičky (*).
  • Disallow: Táto direktíva určuje, ktoré stránky alebo adresáre robot nemá indexovať. Každé pravidlo začína cestou k súboru alebo adresáru, ktorého sa to týka.

Príklad základného súboru robots.txt:

User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /private/

V tomto príklade je zakázané všetkým robotom prístup k adresárom /admin/ a /private/.

Existuje aj niekoľko ďalších direktív, ktoré môžete použiť, ako napríklad:

  • Allow: Používa sa na povolenie prístupu robotov k určitému obsahu, aj keď širší adresár je zakázaný.
  • Sitemap: Umožňuje špecifikovať umiestnenie súboru XML sitemap, ktorý obsahuje zoznam všetkých stránok na webe, ktoré chcete, aby roboty indexovali. Použitím tejto direktívy môžete pomôcť robotom lepšie pochopiť štruktúru vášho webu a zabezpečiť, že všetky dôležité stránky budú indexované.

Robots.txt má svoje limity a nie je to nástroj na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Weboví roboti môžu ignorovať súbor robots.txt, takže by sa naň nemalo spoliehať ako na jediný spôsob ochrany citlivých informácií.

Existujú nástroje na testovanie a overovanie súboru robots.txt, ako napríklad Google Search Console. Používanie týchto nástrojov môže pomôcť zabezpečiť, že váš súbor robots.txt je správne nakonfigurovaný a že neblokuje prístup robotov k dôležitému obsahu.

Robots.txt je jednoduchý, ale mocný nástroj na riadenie prístupu robotov k vašej webovej stránke. Správnym nastavením a používaním tohto súboru môžete optimalizovať indexovanie vášho obsahu, zlepšiť SEO a zabezpečiť, že vyhľadávače získajú prístup k tým najdôležitejším častiam vašej webstránky.