Zdieľaj

See Think Do Care

Domov / Marketingový slovník / See Think Do Care

See Think Do Care je model digitálneho marketingu, ktorý vyvinul Avinash Kaushik. Tento rámec pomáha marketérom pochopiť a spravovať rôzne fázy nákupnej cesty zákazníka. Model rozdeľuje marketingové aktivity do štyroch fáz: See (vidieť), Think (premýšľať), Do (konať) a Care (starať sa). Každá fáza predstavuje odlišné potreby a ciele zákazníkov, a preto vyžaduje špecifické marketingové stratégie a taktiky.

See fáza je prvou fázou, kde cieľom je zvýšiť povedomie o značke medzi najširšou možnou cieľovou skupinou. V tejto fáze sa zameriavate na to, aby ste sa dostali pred oči čo najväčšieho počtu potenciálnych zákazníkov, ktorí ešte nemusia aktívne hľadať vaše produkty alebo služby. Marketingové aktivity v tejto fáze zahŕňajú širokú reklamu, sociálne médiá, obsahový marketing a brandingové kampane. Cieľom je dosiahnuť maximálny dosah a zapamätateľnosť značky.

Think fáza je druhou fázou, kde potenciálni zákazníci začínajú premýšľať o svojich potrebách a možných riešeniach. Tu sa zameriavate na poskytovanie hodnotného a informatívneho obsahu, ktorý im pomôže premýšľať o vašich produktoch alebo službách ako o možných riešeniach ich problémov. Marketingové aktivity zahŕňajú blogové príspevky, e-booky, webináre, prípadové štúdie a detailné popisy produktov. Cieľom je vzbudiť záujem a informovať potenciálnych zákazníkov, aby si začali všímať vašu značku ako relevantnú možnosť.

Do fáza je tretia fáza, kde sú potenciálni zákazníci pripravení konať a vykonať nákup. V tejto fáze je dôležité poskytnúť im jasné a jednoduché cesty k nákupu a odstrániť akékoľvek prekážky, ktoré by mohli brániť konverzii. Marketingové aktivity zahŕňajú optimalizáciu webových stránok pre konverzie, platné reklamy, retargeting, ponuky a zľavy. Cieľom je premeniť záujem zákazníkov na konkrétne nákupné akcie a zvýšiť mieru konverzie.

Care fáza je štvrtou fázou, ktorá sa zameriava na existujúcich zákazníkov po tom, ako uskutočnili nákup. Cieľom je udržiavať zákazníkov spokojnými, budovať lojalitu a podporovať opakované nákupy a odporúčania. Marketingové aktivity v tejto fáze zahŕňajú zákaznícky servis, programy vernosti, personalizované ponuky, pravidelnú komunikáciu a obsah, ktorý pridáva hodnotu. Cieľom je prehĺbiť vzťahy so zákazníkmi a zvýšiť ich celoživotnú hodnotu pre značku.

Model See Think Do Care poskytuje komplexný pohľad na nákupnú cestu zákazníka a pomáha marketérom vytvárať efektívne stratégie pre každú fázu. Tento rámec zdôrazňuje význam pochopenia rôznych potrieb a cieľov zákazníkov v rôznych fázach ich cesty a prispôsobenia marketingových aktivít na mieru týmto potrebám. Výsledkom je lepšia angažovanosť zákazníkov, vyššie konverzie a silnejšie vzťahy s existujúcimi zákazníkmi.