Zdieľaj

Telemarketing

Domov / Marketingový slovník / Telemarketing

Telemarketing je forma priameho marketingu, kde sa používa telefón alebo iné komunikačné technológie na priamy predaj produktov alebo služieb zákazníkom. Táto metóda umožňuje firmám priamo komunikovať s potenciálnymi alebo súčasnými zákazníkmi, aby ich informovali o nových produktoch, ponúkali služby, alebo ich presviedčali k nákupu.

Kľúčové vlastnosti telemarketingu zahŕňajú:

  • Outbound telemarketing: Firma iniciuje telefonický hovor s cieľom predaja produktov alebo služieb. Táto forma je často využívaná na generovanie predajov a získavanie nových zákazníkov.
  • Inbound telemarketing: Zákazníci volajú do firmy na základe reklám alebo iných marketingových aktivít, kde hľadajú ďalšie informácie alebo chcú uskutočniť nákup.
  • B2B (Business-to-Business) telemarketing: Zameriava sa na predaj produktov alebo služieb priamo iným firmám.
  • B2C (Business-to-Consumer) telemarketing: Zameriava sa na predaj produktov alebo služieb priamo koncovým spotrebiteľom.

Telemarketing môže byť efektívny nástroj na budovanie vzťahov so zákazníkmi, poskytovanie personalizovanejšieho zákazníckeho servisu a rýchlu spätnú väzbu od zákazníkov. Na druhej strane, je dôležité byť si vedomý negatívnych aspektov, ako sú možné negatívne reakcie zákazníkov na nevyžiadané telefonáty, a potreba dodržiavať pravidlá a regulácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia.