Zdieľaj

Wayback machine

Domov / Marketingový slovník / Wayback machine

Wayback Machine je digitálny archív internetu, ktorý uchováva kópie webových stránok a umožňuje užívateľom prechádzať históriou internetových stránok a vidieť, ako vyzerali v minulosti. Tento nástroj je prevádzkovaný organizáciou Internet Archive a umožňuje užívateľom prechádzať staré verzie webových stránok, sledovať, ako sa menili v priebehu času, a preskúmať obsah, ktorý už nie je dostupný na pôvodných webových stránkach. Wayback Machine je užitočný pre historikov internetu, výskumníkov, novinárov a všeobecne pre každého, kto sa zaujíma o zachovanie histórie internetu a digitálneho obsahu.

Zaujímavosťou je, že Internet Archive a Wayback Machine sú neziskové organizácie a ich cieľom je zachovať digitálnu kultúru pre budúce generácie. Tento archív obsahuje miliardy stránok a je neustále aktualizovaný, aby zachytil čo najväčšiu časť internetovej histórie. Wayback Machine tiež ponúka možnosť vytvoriť si vlastné kopie webových stránok a uchovať ich pre budúce použitie.