Zdieľaj

Webhosting

Domov / Marketingový slovník / Webhosting

Webhosting je služba umožňujúca jednotlivcom a organizáciám zverejňovať webovú stránku alebo webovú aplikáciu na internete. Poskytovateľ tejto služby, známy ako webhost, ponúka nezbytné technológie a služby pre prístupnosť webovej stránky cez internet. Webové stránky sú uložené na hostiteľských serveroch, ktoré musia byť trvalo pripojené k internetu, aby boli webové stránky neustále dostupné pre návštevníkov. Poskytovatelia webhostingu zabezpečujú nielen uloženie webového obsahu, ako sú HTML súbory, obrázky, videá a skripty, ale tiež sa starajú o technickú správu serverov, bezpečnosť, zálohovanie dát, podporu rýchlosti načítania stránok a ďalšie technické služby, ktoré sú kľúčové pre efektívny prevádzku webových stránok.