Zdieľaj

Webstránka

Domov / Marketingový slovník / Webstránka

Webstránka je dokument dostupný na internete, ktorý je štandardne formátovaný pomocou HTML (Hypertext Markup Language) a prístupný prostredníctvom HTTP alebo HTTPS protokolov. Každá webstránka má svoju jedinečnú adresu známu ako URL (Uniform Resource Locator), ktorá umožňuje používateľom nájsť a zobraziť stránku pomocou webového prehliadača, ako sú Chrome, Firefox, alebo Safari.

Webstránky môžu obsahovať rôzne typy obsahu:

  • Text: Informácie alebo dáta, ktoré sú čitateľné a poskytujú väčšinu informácií na stránke.
  • Obrázky a videá: Vizuálne prvky, ktoré pomáhajú ilustrovať text alebo pridávajú vizuálnu zložku k obsahu.
  • Zvuky: Audio súbory, ktoré môžu byť prehrávané priamo na webstránke.
  • Interaktívne prvky: Formuláre, tlačidlá a iné prvky, ktoré umožňujú používateľom vykonávať akcie, ako sú vyplnenie formulárov, registrácia na služby, alebo prihlásenie.

Význam webstránok je obrovský, pretože slúžia ako primárny prostriedok na prenos informácií a služieb cez internet. Sú základnou súčasťou podnikania, vzdelávania, vlády a osobnej komunikácie. Webstránky umožňujú firmám predstaviť svoje služby a produkty širšiemu publiku, zatiaľ čo jednotlivci môžu zdieľať svoje názory, záujmy a tvorbu s celým svetom.

Technologické aspekty webstránok zahŕňajú použitie rôznych programovacích jazykov ako HTML, CSS (Cascading Style Sheets) pre štylizáciu a JavaScript pre pridanie interaktivity. Webové stránky môžu byť statické, čo znamená, že obsah sa nezmení, pokiaľ nie je manuálne aktualizovaný, alebo dynamické, kde obsah môže byť generovaný alebo menený dynamicky na základe interakcie používateľa alebo iných faktorov.