Zdieľaj

White space

Domov / Marketingový slovník / White space

White space, známy tiež ako prázdny priestor alebo negatívny priestor, je termín používaný v grafickom dizajne a webovom dizajne na opis nevyužitých alebo neobsadených oblastí na stránke alebo v inom dizajnovom rozložení. Tento priestor nemusí byť nutne biely, môže mať akúkoľvek farbu alebo dokonca byť transparentný. Jeho hlavnou úlohou je vytváranie vizuálnej rovnováhy, zlepšenie čitateľnosti a zvýšenie obsahovej hierarchie.

Význam a účel white space:

  1. Zlepšenie čitateľnosti a navigácie: Dostatočné množstvo prázdneho priestoru okolo textových elementov a medzi nimi umožňuje oku ľahšie sa sústrediť a zlepšuje celkovú čitateľnosť textu.
  2. Vytváranie pocitu sofistikovanosti a luxusu: Produkty alebo značky, ktoré využívajú veľké množstvo prázdneho priestoru vo svojom dizajne, často pôsobia elegantnejšie a prémiovejšie.
  3. Organizácia obsahu: Pomocou prázdneho priestoru môžu dizajnéri jasne oddeliť rôzne elementy na stránke, čo pomáha používateľom lepšie orientovať a porozumieť poskytnutým informáciám.
  4. Zvýraznenie dôležitých prvkov: Strategické využitie prázdneho priestoru môže upútať pozornosť na kľúčové prvky dizajnu, ako sú logá, kľúčové grafiky alebo volania k akcii (CTA).

Použitie white space je zásadné pre efektívny vizuálny design. Dizajnéri často používajú tento koncept, aby dosiahli čistý, organizovaný vzhľad, ktorý komunikuje jasne a bez zbytočného vizuálneho hluku. Výsledkom je dizajn, ktorý je nielen esteticky príjemný, ale aj funkčne účinný.