Zdieľaj

Zelený marketing

Domov / Marketingový slovník / Zelený marketing

Zelený marketing, známy aj ako environmentálny marketing, je marketingový prístup zameraný na podporu environmentálnych a udržateľných prínosov výrobkov, služieb alebo obchodných postupov. Jeho hlavným cieľom je ovplyvniť preferencie spotrebiteľov a nákupné rozhodnutia v prospech ekologickejších možností. Tento prístup nielenže podporuje environmentálnu udržateľnosť, ale môže podnikom poskytnúť aj konkurenčnú výhodu, pretože čím sú spotrebitelia uvedomelí, tým viac uprednostňujú značky a výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Zelený marketing zahŕňa celý rad postupov vrátane vývoja výrobkov s menším vplyvom na životné prostredie, minimalizácie odpadu a emisií pri výrobe, používania recyklovateľných alebo obnoviteľných materiálov, efektívneho využívania energie a vody a transparentného informovania o týchto udržateľných iniciatívach s cieľom zvýšiť povedomie a vytvoriť pozitívny imidž značky.

Je dôležité, aby spoločnosti, ktoré sa rozhodnú pre ekologický marketing, boli vo svojej komunikácii úprimné a transparentné. Greenwashing je prax, keď spoločnosti nesprávne prezentujú svoje výrobky alebo služby ako ekologickejšie, než v skutočnosti sú, čo môže viesť k narušeniu dôvery spotrebiteľov a negatívnemu vnímaniu značky.