g

Overlay ads

Overlay ads sú reklamy, ktoré sa zobrazujú ako priesvitná vrstva nad obsahom webovej stránky alebo videa. Tieto reklamy sú navrhnuté tak, aby nebránili ...

Outbound marketing

Outbound marketing je tradičný marketingový prístup, ktorý zahŕňa aktívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov prostredníctvom rôznych kanálov. Tento typ marketingu je často nazývaný aj interrupčný ...

Open Rate KPI (Key Performance Indicator)

Open Rate KPI (Key Performance Indicator) je dôležitý ukazovateľ, ktorý meria percento príjemcov, ktorí otvorili váš email z celkového počtu odoslaných emailov. Tento ...

On-page SEO

On-page SEO je súbor techník a stratégií aplikovaných priamo na webovej stránke s cieľom zlepšiť jej pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Hlavným cieľom on-page ...

Off-page SEO

Off-page SEO je súbor techník a stratégií používaných mimo vlastnej webovej stránky na zlepšenie jej pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Hlavným cieľom off-page SEO ...

Outbound link

Outbound link, alebo externý odkaz, je odkaz na webovej stránke, ktorý smeruje na inú, externú webovú stránku. Tieto odkazy slúžia na prepojenie vášho ...

Organic search

Organic search je proces, pri ktorom používatelia nájdu webové stránky prostredníctvom neplatených výsledkov vo vyhľadávačoch, ako je Google, Bing alebo Yahoo. Tieto výsledky ...

Omrvinková navigácia (breadcrumbs)

Omrvinková navigácia, známa aj pod názvom breadcrumbs, je navigačný prvok na webových stránkach, ktorý zobrazuje hierarchickú cestu k aktuálnemu umiestneniu užívateľa na stránke. ...

Obsahová sieť

Obsahová sieť, známa tiež ako Content Network, je súčasťou reklamného prostredia služby Google Ads. Táto sieť umožňuje inzerentom umiestňovať svoje reklamy na webové ...

Go to Top